cat
Харилцах данс
Энгийн харилцах данс
Эскроу данс
Алтны харилцах данс
Дэлгэрэнгүй
cat
Хадгаламж
Хугацаагүй хадгаламж
Хугацаатай хадгаламж
Хувьсах хүүтэй хадгаламж
Ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдсан хадгаламж
Алтны хадгаламж
Хадгаламжийн сертификат
Хеджед хадгаламж
Үнэ цэнээ хадгалах хадгаламж
Ухаалаг хуримтлал
Бүтээгдэхүүний давуу тал, урамшуулал
Дэлгэрэнгүй
cat
Зээл
Хэрэглээний зээл
Жижиг дунд бизнесийн зээл
Орон сууцны зээл
Бичил бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл
Санхүүгийн түрээсийн зээл
Дэлгэрэнгүй
cat
Цахим банк
Интернэт банк
TransBank аппликэйшн
Мессеж мэдээ
Most Money
Дэлгэрэнгүй
cat
Төлбөрийн карт
Дебит карт
Кредит карт
Дэлгэрэнгүй
cat
Гадаад төлбөр, тооцоо
Гадаадаас шилжүүлэг хүлээн авах
Гадаад шилжүүлэг илгээх
Корреспондент банк
MoneyGram
Дэлгэрэнгүй
cat
Маягт, хүсэлтийн жагсаалт
Дэлгэрэнгүй
cat
Бусад
Захиалгат шилжүүлэг
Үнэт зүйл хадгалах үйлчилгээ
Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ
Мэдээлэл лавлагаа болон бусад үйлчилгээ
Свип үйлчилгээ
Харилцах болон хадгаламжийн дансны бусад шимтгэл
Дэлгэрэнгүй
Мэдээ мэдээлэл
Бүгд
Мэдээ мэдээлэл
 • 2023-09-13
 • ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ АЯН ЭХЭЛЛЭЭ

  Тээвэр хөгжлийн банк харилцагчдаа учирч болох аливаа санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор “Харилцагчийн мэдээлэл шинэчлэх аян”-ыг бүх салбар нэгжээрээ дамжуулан зохион байгуулж эхэллээ. Арилжааны банкууд мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу харилцагчдын мэдээллийг шинэчлэх үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг билээ. Харилцагч та мэдээллээ шинэчилснээр банкны үйлчилгээг тасралтгүй, түргэн шуурхай авах, мөн гуравдагч этгээдийн халдлага, залилангийн гэмт хэрэг гэх […]

  Мэдээ мэдээлэл
 • 2023-09-01
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНК ТЭРБУМ МОД ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ДЭМЖИН ОРОЛЦЛОО

  “Тэрбум мод' үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих зорилгоор арилжааны банкууд хамтран Монголбанкны дэмжлэгтэйгээр Тэрбум мод санг байгуулж, анхны төслийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн төслүүдийг өнгөрсөн 5 сард зарласан билээ. Тээвэр хөгжлийн банк нь шалгарсан төслүүдээс 281-р цэцэрлэгийн нээлтэд төлөөлөн оролцсон ба 281-р цэцэрлэгт 112 гоёлын мод, 50 хайлаас, 435 м2 зүлэгжүүлэлт бүтээн байгуулж хүүхэд залуучуудын сурах орчинг […]

  Мэдээ мэдээлэл
 • 2023-08-29
 • ЦАХИМ ЗАЛИЛАНГААС СЭРГИЙЛЬЕ!

  Цахим орчинд үйлдэгдэх залилан болон хуурамч xаяг ашиглан харилцагч таны хувийн мэдээллийг олж авах замаар луйвар xийx үйлдлүүд иxсэж байгаа тул банк нь харилцагчийн аюулгүй байдлыг xангаx үүднээс дарааx мэдээллийг xүргүүлж байна. Харилцагч таны гар утас, цахим шуудан, сошиал хаягт ирсэн сэжиг бүхий линк болон түүний дотор хавсаргасан файлыг нээхгүй байx, хувийн мэдээллээ оруулахыг шаардсан […]

  TransBank аппликэйшн татах

  Харилцагч танд өөрийн дансаа интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөс 24/7 горимоор хялбар удирдах боломжийг олгоно. Та аппликэйшн татах бол доорх холбоосоор орно уу.