Энгийн харилцах данс
Эрхэм харилцагч таны өдөр тутмын санхүүгийн төлбөр тооцооны хамгийн ойрын итгэлт туслах.
Дэлгэрэнгүй
Эскроу данс
Худалдагч, худалдан авагч талууд үүсч болох эрсдэлээ банканд даатган, дундын данс нээлгэж, төлбөр тооцоогоо банкаар гүйцэтгүүлэх үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Алтны харилцах данс
Алт олборлох, худалдан борлуулах тусгай эрхтэй хувь хүн, иргэнд зориулсан хадгаламжийн үйлчилгээ ба та биет алтаа банканд эрсдэлгүй, найдвартайгаар байршуулах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй