Эргэлтийн хөрөнгийн зээл
Бизнесийн үйл ажиллагаа өргөжихөд шаардагдаж буй санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн хангахад зориулсан уян хатан, таатай нөхцөл бүхий зээлийн үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө оруулалтын зээл
Бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд үндсэн хөрөнгө худалдан авах, барилга байгууламж барих, өргөтгөх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардагдах хөрөнгө оруулалтын зээлийн үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Алт барьцаалсан зээл
Биет алтаа худалдах шаардлагагүйгээр эргэлтэд оруулан санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдэхэд зориулсан зээлийн үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Зээлийн шугам
Бизнесийн үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан хэмжээний хязгаарлалтгүй, урт хугацаатай, хүүгийн таатай нөхцөл бүхий зээлийн шугамын үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн түрээсийн зээл
Хөдлөх хөрөнгө болон машин, тоног төхөөрөмж
Үл хөдлөх хөрөнгийн зээл
Дэлгэрэнгүй
Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээл
ББСБ-ын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо өсгөх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг санхүүжүүлэх зээлийн үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Худалдааны зээлийн шугам
Худалдааны бизнес эрхлэгч харилцагч нартаа урт хугацаатай, хүүгийн уян хатан нөхцөлтэй, бизнесийнхээ цар хүрээнээс хамааран хүссэн хэмжээний зээлийн шугам авах үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Алт хөтөлбөрийн дамжуулан зээл
Алт олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт техник, технологи, менежмент нэвтрүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, алтны үйлдвэрлэлээс эдийн засагт оруулах өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Жижиг, дунд бизнесийн зээл
Жижиг, дунд бизнесийн зээл - Репо /Экспорт/
Жижиг, дунд бизнесийн зээл - Репо
Ажлын байрыг дэмжих зээл
Дэлгэрэнгүй
Бичил бизнес эрхлэгч Эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл
Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан зээлийн үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй