Эргэлтийн хөрөнгийн зээл
Үйл ажиллагааны орлого, ашигаа нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах, төрлөө нэмэгдүүлэх, шаардлагатай санхүүгийн хэрэгцээгээ бүрэн хангах бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, харилцагчиддаа эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг уян хатан, таатай нөхцөлөөр авахыг санал болгож байна
Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө оруулалтын зээл
Бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгж, харилцагч нартаа бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөх зорилгоор үндсэн хөрөнгө худалдан авах, барилга байгууламж барих, өргөтгөх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авахад нь зориулж хөрөнгө оруулалтын зээлийг таатай нөхцөлөөр авахыг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Алт барьцаалсан зээл
Эрхэм харилцагч таны өөрт байгаа алтаа худалдах шаардлагагүйгээр эргэлтэнд оруулж бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдэхэд зориулсан зээл юм. Бүрдүүлэх баримт цөөн, ажлын 1-4 цагт багтаан мөнгөн хөрөнгийн хэрэгцээг хангах боломжтойгоороо онцлогтой.
Дэлгэрэнгүй
Зээлийн шугам
Бизнесийн үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан хүссэн хэмжээгээрээ авах боломжтой, урт хугацаатай, хүүгийн таатай нөхцөлтэй, зээлийн шугамын бүтээгдэхүүнийг харилцагч та бүхэндээ санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн түрээсийн зээл
Хөдлөх хөрөнгө болон машин, тоног төхөөрөмж
Үл хөдлөх хөрөнгийн зээл
Дэлгэрэнгүй
Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээл
ББСБ-ын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо өсгөх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг санхүүжүүлнэ.
Дэлгэрэнгүй
Худалдааны зээлийн шугам
Худалдааны бизнес эрхлэгч харилцагч нартаа урт хугацаатай, хүүгийн уян хатан нөхцөлтэй, бизнесийнхээ цар хүрээнээс хамааран хүссэн хэмжээний зээлийн шугам авах боломжийг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын овердрафт зээл
Дэлгэрэнгүй
Алт хөтөлбөрийн дамжуулан зээл
Монгол Улсын алтны үйлдвэрлэлийн ойрын болон дунд хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангаж алт олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт техник, технологи, менежмент нэвтрүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн үр дүнг сайжруулах, алтны үйлдвэрлэлээс эдийн засагт оруулах өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн чадавхийг өсгөхөд зориулагдсан бүтээгдэхүүн.
Дэлгэрэнгүй
Жижиг, дунд бизнесийн зээл
Жижиг, дунд бизнесийн зээл - Репо /Экспорт/
Жижиг, дунд бизнесийн зээл - Репо
Ажлын байрыг дэмжих зээл
Дэлгэрэнгүй