Big Image
Эргэлтийн хөрөнгийн зээл
Бизнесийн үйл ажиллагаа өргөжихөд шаардагдаж буй санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн хангахад зориулсан уян хатан, таатай нөхцөл бүхий зээлийн үйлчилгээ.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Хөрөнгө оруулалтын зээл
Бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд үндсэн хөрөнгө худалдан авах, барилга байгууламж барих, өргөтгөх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардагдах хөрөнгө оруулалтын зээлийн үйлчилгээ.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Алт барьцаалсан зээл
Биет алтаа худалдах шаардлагагүйгээр эргэлтэд оруулан санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдэхэд зориулсан зээлийн үйлчилгээ.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Зээлийн шугам
Бизнесийн үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан хэмжээний хязгаарлалтгүй, урт хугацаатай, хүүгийн таатай нөхцөл бүхий зээлийн шугамын үйлчилгээ.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Шугамын зээл |Бэлтгэн нийлүүлэгчид зориулсан|
Бэлтгэн нийлүүлэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаатайгаа уялдуулсан хүүгийн таатай нөхцөл бүхий зээлийн шугамын үйлчилгээ.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Санхүүгийн түрээсийн зээл
Хөдлөх хөрөнгө болон машин, тоног төхөөрөмж
Arrow Right
Үл хөдлөх хөрөнгийн зээл
Arrow Right
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээл
ББСБ-ын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо өсгөх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг санхүүжүүлэх зээлийн үйлчилгээ.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Худалдааны зээлийн шугам
Худалдааны бизнес эрхлэгч харилцагч нартаа урт хугацаатай, хүүгийн уян хатан нөхцөлтэй, бизнесийнхээ цар хүрээнээс хамааран хүссэн хэмжээний зээлийн шугам авах үйлчилгээ.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Алт хөтөлбөрийн дамжуулан зээл
Алт олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт техник, технологи, менежмент нэвтрүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, алтны үйлдвэрлэлээс эдийн засагт оруулах өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Жижиг, дунд бизнесийн зээл
Жижиг, дунд бизнесийн зээл - Репо /Экспорт/
Arrow Right
Жижиг, дунд бизнесийн зээл - Репо
Arrow Right
Ажлын байрыг дэмжих зээл
Arrow Right
Ногоон төслийн зээл
Arrow Right
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Бичил бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл
Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан зээлийн үйлчилгээг танд санал болгож байна.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green