Big Image
Хугацаатай хадгаламж
Энгийн хугацаатай хадгаламж
Arrow Right
Хүүгээ зарлагаддаг мөнгөн хадгаламж
Arrow Right
Хөрвөдөг хадгаламж
Arrow Right
Хугацаат Хадгаламж
Arrow Right
Урамшуулалт 6 сартай хадгаламж
Arrow Right
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Хувьсах хүүтэй хадгаламж
Эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан Монголбанкны бодлогын хүүтэй уялдах хадгаламжийн үйлчилгээг таньд санал болгож байна.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдсан хадгаламж
Харилцагч танд учирч болзошгүй ам.долларын ханшийн эрсдэлээс хамгаалах хадгаламжийн үйлчилгээ.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Ажил олгогчийн урамшуулалт хадгаламж
Байгууллагын зүгээс ажилтнуудаа тогтвор, суурьшилтай ажиллуулах, урамшуулах, идэвхижүүлэх зорилгоор хуримтлал бий болгох хэрэгцээнд зориулан манай банк “Ажил олгогчийн урамшуулалт хадгаламж”-ийн шинэ бүтээгдэхүүнийг хамгийн уян хатан, таатай нөхцөлөөр санал болгож байна.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Алтны хугацаатай хадгаламж
Алт олборлогч, тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд, байгууллагад зориулсан биет алтны хугацаатай хадгаламжийн үйлчилгээ.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Хадгаламжийн сертификат
Байгууллагын хадгаламжаа үнэт цаас хэлбэрээр буюу Хадгаламжийн сертификатаар манай банканд байршуулан бусдад дамжуулах, шилжүүлэх болон худалдах боломж бүхий үйлчилгээ.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Хеджед хадгаламж
Ханшийн эрсдэлээс сэргийлэн ам.доллароо хөрвүүлэн хадгалж, өндөр өгөөж хүртэх боломж бүхий хадгаламжийн үйлчилгээг танд санал болгож байна.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Уян хадгаламж
Харилцагч хадгаламжийн хугацаанд хугацаа алдуулалтын хүү тооцохгүйгээр хэсэгчилсэн, эсхүл бүтэн дүнгээр зарлагын гүйлгээг хийх эрхтэй бүтээгдэхүүн юм.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Бүтээгдэхүүний давуу тал, урамшуулал
Бүтээгдэхүүнүүдийн талаарх урамшуулал болон давуу талыг дэлгэрэнгүй хэсэгт орж танилцана уу.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green