Энгийн харилцах
Танай байгууллагын өдөр тутмын санхүүгийн төлбөр тооцоог ухаалгаар удирдахад манай банкны байгууллагын харилцах дансны үйлчилгээ шуурхай бөгөөд найдвартайгаар туслах болно.
Дэлгэрэнгүй
Алтны харилцах данс
Алт олборлогч, уул уурхайн чиглэлээр бизнес эрхэлж буй хуулийн этгээд, байгууллагууд биет алтаа банканд эрсдэлгүй, найдвартайгаар байршуулах үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй