Захиалгат шилжүүлэг
Төлбөр тооцоо, хуримтлал зэрэг тогтмол хийгддэг гүйлгээг сар бүрийн тогтсон өдөр, тогтмол дүнгээр автоматаар тохируулах боломжтой үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Үнэт зүйл хадгалах үйлчилгээ
Таны үнэт зүйлсийг тусгай хайрцагт, өндөр хяналт, хамгаалалтын дор хадгалах үйлчилгээг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл лавлагаа болон бусад үйлчилгээ
Харилцагч та өөрийн хүсэлтээр харилцах, хадгаламжийн болон зээлийн дансны тодорхойлолт, хуулга зэргийг албан ёсоор авах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
Свип үйлчилгээ
Харилцах данснаасаа шилжүүлэг хийх, орлого төвлөрүүлэх үед ашиглахад тохиромжтой үйлчилгээ бөгөөд дансны үлдэгдэл дүнд шалгуур тавьж, түүний дагуу орлого зарлагын гүйлгээг таны өмнөөс гүйцэтгэж өгөх үйлчилгээ юм.
Дэлгэрэнгүй