Big Image
Захиалгат шилжүүлэг
Төлбөр тооцоо, хуримтлал зэрэг тогтмол хийгддэг гүйлгээг сар бүрийн тогтсон өдөр, тогтмол дүнгээр автоматаар тохируулах боломжтой үйлчилгээг танд санал болгож байна.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Хадгаламжийн хайрцгийн үйлчилгээ
Таны үнэт зүйлсийг тусгай хайрцагт, өндөр хяналт, хамгаалалтын дор хадгалах үйлчилгээг санал болгож байна.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Мэдээлэл лавлагаа болон бусад үйлчилгээ
Харилцагч та өөрийн хүсэлтээр харилцах, хадгаламжийн болон зээлийн дансны тодорхойлолт, хуулга зэргийг албан ёсоор авах боломжтой.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Свип үйлчилгээ
Харилцах данснаасаа шилжүүлэг хийх, орлого төвлөрүүлэх үед ашиглахад тохиромжтой үйлчилгээ бөгөөд дансны үлдэгдэл дүнд шалгуур тавьж, түүний дагуу орлого зарлагын гүйлгээг таны өмнөөс гүйцэтгэж өгөх үйлчилгээ юм.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green