Алтны харилцах данс
Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөлтэй алт олборлогч иргэн танд биет алтаа банканд найдвартайгаар байршуулан ханшийн эрсдэлээс сэргийлж, зах зээл дээр өндөр өгөөжийг хүртэх боломжтой алтны харилцах дансны үйлчилгээг санал болгож байна.
Давуу тал
  • Хугацааны хязгаарлалтгүй
  • Эрсдэлгүй, Найдвартай
  • Зарлагын болон дансны гүйлгээний шимтгэлгүй
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
АЛТНЫ ХАРИЛЦАХ ДАНСНЫ НӨХЦӨЛ
Дансны валют XAU- Алт /трой унци/
Хүү  0.00%
Доод үлдэгдэл  –
Бүрдүүлэх материал
  • Иргэний үнэмлэх;
  • Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар (Эх хувийн хамт)
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт