MoneyGram
Олон улсын мөнгөн гуйвуулгын хамгийн шуурхай үйлчилгээ хэмээн нэрлэгддэг MoneyGram байгууллагатай манай банк хамтран ажилладаг бөгөөд дэлхийн аль ч улс орон руу мөнгөн гуйвуулгыг хормын дотор найдвартай гүйцэтгэдэг.
Давуу тал
  • Дэлхийн 200 гаруй орны 350,000 гаруй үйлчилгээний цэгүүдээр дамжуулан мөнгө шилжүүлэх, хүлээн авах;
  • Адил төстэй үйлчилгээнүүдээс хамгийн бага шимтгэлтэй;
  • Таны нэр дээр Монгол Улсаас бусад орон руу илгээсэн болон гадаад улсаас Монгол Улс руу шилжүүлсэн гүйлгээ ердөө 10 минутын дотор маш шуурхай хийгддэг;
  • MoneyGram үйлчилгээг авахад банканд ямар нэгэн данс эзэмшдэг байх шаардлагагүй.
Moneygram олон улсын мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн нөхцөл
ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН ҮНДСЭН ШИМТГЭЛ
0-100 ам.доллар 8 ам.доллар
100.01–250.00 ам.доллар  12 ам.доллар
250.01–500.00 ам.доллар  20 ам.доллар
500.01 – 750.00 ам.доллар  30 ам.доллар
750.01 – 1,000.00 ам.доллар  40 ам.доллар
1,000.01 – 1,250.00 ам.доллар  55 ам.доллар
1,250.01 – 1,500.00 ам.доллар  70 ам.доллар
1,500.01 – 2,000.00 ам.доллар 90 ам.доллар
2,000.01 – 2,500.00 ам.доллар  100 ам.доллар
2,500.01 – 3,000.00 ам.доллар  110 ам.доллар
3,000.01 – 3,500.00 ам.доллар  120 ам.доллар
3,500.01 – 4,000.00 ам.доллар   130 ам.доллар
4,000.01 – 5,000.00 ам.доллар   150 ам.доллар
5,000.01 – 5,500.00 ам.доллар  180 ам.доллар
5,500.01 – 6,000.00 ам.доллар  200 ам.доллар
6,000.01 – 6,500.00 ам.доллар  220 ам.доллар
6,500.01 – 7,000.00 ам.доллар  240 ам.доллар
7,000.01 – 7,500.00 ам.доллар  250 ам.доллар
7,500.01 – 10,000.00 ам.доллар  300 ам.доллар
Санамж

Салбарт ирж, гүйлгээ хийлгэхэд шаардлагатай мэдээлэл: 

  1. Иргэний  үнэмлэх;
  2. Мөнгө хүлээн авагчийн овог, нэр;
  3. Шилжүүлэх мөнгө болон үйлчилгээний шимтгэл.

 

Гүйлгээ амжилттай болсны дараа хүлээн авагч талд мэдэгдэх:  

  1. Банк танд 8 оронтой үйлчилгээний нууц дугаар өгөх ба энэхүү нууц дугаарыг зөвхөн мөнгө хүлээн авагчид та өөрөө мэдэгдэх ёстой.