cat
Wechat Pay үйлчилгээ
Дэлхийн 64 улсад нэвтэрсэн Хятадын №1 цахим төлбөрийн хэрэгсэл Tencent Holdings Limited компанийн WECHAT PAY олон улсын төлбөр хүлээн авах систем.
Дэлгэрэнгүй
cat
Компани байгуулах
Монгол улсад гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани байгуулах болон компанийн бүртгэл, хувьцаа эзэмшигч, үйл ажиллагааны чиглэлд оруулах өөрчлөлт гэх мэт холбогдох мэдээлэл.
Дэлгэрэнгүй
cat
Хөрөнгө оруулалт
Монгол улсад хөрөнгө оруулагч гадаадын иргэн, аж ахуй нэгжүүдэд үзүүлэх татварын болон татварын бус дэмжлэгтэй холбоотой мэдээлэл.
Дэлгэрэнгүй
cat
Виз
Визний зөвшөөрөл /”В”, “С” ангилал / бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
Хөрөнгө оруулагчийн Т ангиллын виз мэдүүлэх
Оршин суух зөвшөөрөл авах
Дэлгэрэнгүй
cat
Тусгай зөвшөөрөл
Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл
Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл
Ажиллах хүч авах тусгай зөвшөөрөл
Авто зам, замын байгууламжийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
cat
Татвар санхүү
Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг татвар төлөгчөөр бүртгэх болон тодорхой татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлттэй холбоотой мэдээлэл.
Дэлгэрэнгүй
cat
Хөдөлмөрийн харилцаа
Гадаадын иргэд Монгол улсад ажил хөдөлмөр эрхлэх, Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээд гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирэхтэй холбоотой мэдээлэл.
Дэлгэрэнгүй
cat
Бичиг баримт консулаар баталгаажуулах, апостиль гэрчилгээний талаарх мэдээлэл
Апостиль гэрчилгээ
Дэлгэрэнгүй
cat
Хуулийн орчуулга
Холбогдох хуулийн орчуулга
Дэлгэрэнгүй