Захиалгат шилжүүлэг
Төлбөр тооцоо, хуримтлал, тогтмол хийгддэг нэхэмжлэхүүд зэрэг гүйлгээнд цаг үрэлгүйгээр сар бүр тогтсон өдөрт, тогтмол дүнгээр төлбөрийн гүйлгээ, шилжүүлгээ автоматаар нэг л удаа тохируулдаг үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Үнэт зүйл хадгалах үйлчилгээ
Та үнэ цэнэтэй, биет зүйлсээ аюулгүй хадгалж чаддаг уу? Таны үнэт зүйлсийг тусгай хайрцагт, өндөр хяналт, хамгаалалтын дор найдвартай хадгалах үйлчилгээг санал болгож байна. Хайрцгийн хэмжээ: 56x30x52
Дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл лавлагаа болон бусад үйлчилгээ
Манай банкны харилцагч та өөрийн хүсэлтээр бусад хэрэгцээндээ ашиглах зорилгоор харилцах, хадгаламжийн болон зээлийн дансны тодорхойлолт, хуулга зэргээ албан ёсоор авах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
Свип үйлчилгээ
Харилцах данснаасаа шилжүүлэг хийх, орлого төвлөрүүлэх үед ашиглахад тохиромжтой үйлчилгээ бөгөөд дансны үлдэгдэл дүнд шалгуур тавьж, түүний дагуу орлого зарлагын гүйлгээг таны өмнөөс гүйцэтгэж өгөх үйлчилгээ юм.
Дэлгэрэнгүй
Харилцах болон хадгаламжийн дансны бусад шимтгэл
Харилцах болон хадгаламжийн дансны бусад шимтгэлүүд
Дэлгэрэнгүй