Захиалгат шилжүүлэг
Төлбөр тооцоо, хуримтлал зэрэг тогтмол хийгддэг гүйлгээг сар бүрийн тогтсон өдөр, тогтмол дүнгээр автоматаар тохируулах боломжтой үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Хадгаламжийн хайрцгийн үйлчилгээ
Таны үнэт зүйлсийг тусгай хайрцагт, өндөр хяналт, хамгаалалтын дор хадгалах үйлчилгээг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ
Тусгай даатгал
Exclusive Auto
Exclusive Home
Credit Med
Exclusive Trip
Даатгалын зуучлалын эрхтэй ажилтнууд
Дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл лавлагаа болон бусад үйлчилгээ
Харилцагч та өөрийн хүсэлтээр харилцах, хадгаламжийн болон зээлийн дансны тодорхойлолт, хуулга зэргийг албан ёсоор авах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
Свип үйлчилгээ
Харилцах данснаасаа шилжүүлэг хийх, орлого төвлөрүүлэх үед ашиглахад тохиромжтой үйлчилгээ бөгөөд дансны үлдэгдэл дүнд шалгуур тавьж, түүний дагуу орлого зарлагын гүйлгээг таны өмнөөс гүйцэтгэж өгөх үйлчилгээ юм.
Дэлгэрэнгүй
Харилцах болон хадгаламжийн дансны бусад шимтгэл
Харилцах болон хадгаламжийн дансны бусад шимтгэлүүд
Дэлгэрэнгүй