Баримтын аккредитив
Бид худалдааны гэрээ байгуулахаас эхлэн импортлогчийн хувьд бараа, бүтээгдэхүүнээ хулээн авах, эскпортлогчийн хувьд худалдан борлуулж буй бараа бүтээгдэхүүний төлбөр хүлээн авах хүртэлхи бүхий л хугацаанд Таныг үнэ цэнэтэй санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлээр тогтмол хангаж, бизнесийг тань олон улсын жишигт нийцсэн, шинэлэг түвшинд хүргэхэд хамтран ажилладаг.
Дэлгэрэнгүй
Банкны баталгаа
Хил дамнасан бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах, борлуулахад импортлогч болон экспортлогч талуудад тулгардаг эрсдэлүүдийг (экспортлогч чанарын шаардлага хангасан бараа бүтээгдэхүүнийг заасан хугацаанд нийлүүлэх эрсдэл, импортлогч заасан хугацаанд экспортлогчид төлбөр төлөх эрсдэл … гэх мэт) бууруулах боломжтой олон улсын цогц шийдэл бүхий төлбөрийн хэрэгсэл юм.
Дэлгэрэнгүй
Инкасс
Инкассын үйлчилгээ нь банк худалдагч талын өмнөөс худалдан авагч талд баримт хүргүүлж төлбөр нэхэмжлэн авах ажиллагаа юм.
Дэлгэрэнгүй
Худалдааны зээл
Импортлогч, экспортлогчийн хил дамнасан худалдааны бизнесийг дэмжих зорилгоор бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийхээс өмнө эргэлтийн хөрөнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх богино болон дунд хугацааны зээлийн эх үүсвэрийг , таатай нөхцлөөр танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Факторинг
ФАКТОРИНГ нь гадаадаас бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах, борлуулахад импортлогч болон экспортлогчийн санхүүгийн хэрэгцээг богино хугацаанд хангахад зориулагдсан бүтээгдэхүүн бөгөөд ирээдүйд авах авлага дээр үндэслэн урьдчилан санхүүжилт хийдэг онцлогтой.
Дэлгэрэнгүй
Синдикат зээл
Хэрэв таны бизнест урт хугацааны, өндөр дүнтэй хөрөнгө оруулалтын зээлийн хэрэгцээ байгаа бол бид танд Синдикат зээлийг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй