Экспорт, импорт худалдааны газар
Дотоод, гадаадын бараа эргэлтийн өсөлт, бууралт, тээвэр, логистик, төлбөрийн нөхцөлийн олон улсын жишгийг судлан, банкны зээлийн, баталгааны, аккредитив болон инкассын үйлчилгээг танд шуурхай хүргэхээр тус газар нь байгуулагдсан. Мөн бид төсөл хэрэгжүүлэгчдэд зориулан гадаад дотоодын санхүүгийн байгуулага болон хөрөнгө оруулагчидтай хамтран синдикат санхүүжилт хийх, гадаадын санхүүжилттай төсөл, хөтөлбөрийг өөрийн банкаар дамжуулан харилцах данс нээх, санхүүжилт олгох, урьдчилгаа төлбөр олгох зэргээр таны бизнесийн хамгийн ойрын түнш болж ажилладаг.
Дэлгэрэнгүй
Үйлдвэр, уул уурхайн газар
Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд голлох үүрэг гүйцэтгэх салбарууд болох үйлдвэр, уул уурхай, сэргээгдэх эрчим хүч, хүнд үйлдвэрийн салбарын иргэд, байгууллагуудаа дэмжих, тэдний онцлогт нийцсэн санхүүгийн үйлчилгээг хүргэх нь манай газрын үндсэн зорилго юм. Мөн бид энэ салбарын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бараа, материал, түүхий эдийн үнэ, өртөгийн судалгаа, мэдээллийг тогтмол гаргаж, зах зээлийн эрсдлийг тооцоолж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн импорт, борлуулалт, түрээсийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, төсөл хэрэгжүүлэх зэргээр амжилттай үйл ажиллагаагаа тэлсээр байна.
Дэлгэрэнгүй
Шинэ төслийн газар
Зорилтот зах зээлд чиглэсэн судалгаа, шинэ төслийн өртөг зардлын үр ашгийн дүн шинжилгээг хийж тухайн салбарт тэргүүлэх ач холбогдолтой байх төслийг бойжуулахаас гадна бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, сурталчлах, борлуулах үйл ажиллагааг тус газар нь явуулдаг. Мөн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдадаа санал болгон, хэрэгжүүлдэг.
Дэлгэрэнгүй
Барилга, дэд бүтцийн газар
Монголын Улсын хөгжил, бүтээн байгуулалтын хөдөлгөгч хүч нь болсон барилга, дэд бүтцийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, иргэдэд онцгойлон анхаарал хандуулж, тэдэнд дэмжлэг болохуйц санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэхээр тус газар нь байгуулагдсан. Энэ салбарын онцлог, мэргэжлийн ноу-хау, зах зээлийн бодит үнэлгээ, эрсдэлийн менежментийг зөвөөр тооцсоноор харилцагчийн бизнесийг хөгжүүлэх, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх боломжтой гэдгийг манай баг онцолж байгаа ба банкны үндсэн бүтээгдэхүүнүүд дээр барилга, дэд бүтцийн салбарын онцлогийг тусган, санал болгож амжилттай хамтран ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй