Big Image
Экспорт, импорт худалдааны газар
Банкны зээлийн, баталгааны, аккредитив болон инкассын үйлчилгээг танд шуурхай хүргэж, төсөл хэрэгжүүлэгчдэд зориулан синдикат санхүүжилт хийх, гадаадын санхүүжилттай төсөл, хөтөлбөрийг өөрийн банкаар дамжуулан харилцах данс нээх, санхүүжилт олгох, урьдчилгаа төлбөр олгох зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Үйлдвэр, уул уурхайн газар
Үйлдвэр, уул уурхай, сэргээгдэх эрчим хүч, хүнд үйлдвэрийн салбарын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бараа, материал, түүхий эдийн үнэ, өртгийн судалгаа, мэдээллийг тогтмол гаргаж, зах зээлийн эрсдэлийг тооцоолж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн импорт, борлуулалт, түрээсийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, төсөл хэрэгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг явуулан ажиллаж байна.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Шинэ төслийн газар
Зорилтот зах зээлд чиглэсэн судалгаа, шинэ төслийн өртөг зардлын үр ашгийн дүн шинжилгээг хийж тухайн салбарт тэргүүлэх ач холбогдолтой байх төсөл санаачлах, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, сурталчлах, борлуулах болон хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгон, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green
Барилга, дэд бүтцийн газар
Дэд бүтцийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, иргэдэд дэмжлэг болохуйц санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэж, мэргэжлийн ноу-хау, зах зээлийн бодит үнэлгээ, эрсдэлийн менежментийг тооцох зэрэг харилцагчийн бизнесийг хөгжүүлэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлж байна.
ДэлгэрэнгүйArrow Right Green