cat
Ерөнхий танилцуулга
Банкны товч танилцуулга
Хувьцаа эзэмшигчид
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлагын баг
Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц
Банкны үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нийгмийн хариуцлага
Дэлгэрэнгүй
cat
Банкны зохистой засаглалын бодлого, хяналтын тогтолцоо
Засаглалын бодлого
Банкны санхүү бүртгэлийн тогтолцоо
Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо
Комплаенс
Дотоод аудит
Дэлгэрэнгүй
cat
Санхүүгийн мэдээлэл
Жилийн тайлан
Олон улсын үнэлгээ
Санхүүгийн үзүүлэлт
Улирлын санхүүгийн тайлан
Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй
cat
Тогтвортой хөгжил
Дэлгэрэнгүй
cat
Хүний нөөц
Дэлгэрэнгүй
Мэдээ мэдээлэл
Бүгд
Мэдээ мэдээлэл
 • 2024-01-29
 • Эрхэм харилцагчдын анхааралд

  Соронзон туузан карт хэрэглээнээс гарч, ашиглах боломжгүй болж буй тул эрхэм харилцагч та бүхэн туузан картаа шинэчилж, өндөр нууцлал бүхий EMV чиптэй картаар үнэгүй солиулаарай. Ингэснээр картын нууцлалыг орчин үеийн өндөр түвшинд хангаж, мэдээлэл алдагдах аливаа эрсдэлээс сэргийлэх ач холбогдолтой юм. Харилцагчийн үйлчилгээний төв: 1800-9999

  Мэдээ мэдээлэл
 • 2024-01-24
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ 2023 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

  Банкны нийт активын хэмжээ их наядаас дээш хэмжээнд хадгалагдаж, 1.2 их наяд төгрөгт хүрлээ. 2023 онд банк 10.7 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай, Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангаж ажилласан ба төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа үзүүлэлт 33.8 хувь, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ 22.5 хувь байна. Оны эцэст харилцах, хадгаламжийн багц 677 тэрбум төгрөгт хүрсэн […]

  Мэдээ мэдээлэл
 • 2024-01-15
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ДУГААР 1800-9999 БОЛЖ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

  Тээвэр хөгжлийн банкны Харилцагчийн үйлчилгээний төвийн 7716-9999 дугаар өнөөдрөөс шинэчлэгдэн 1800-9999 боллоо. Тээвэр хөгжлийн банк нь Харилцагчийн үйлчилгээний төвөөрөө дамжуулан харилцагчдадаа туслах, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, банкны үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнэн зөв, бодитой мэдээллээр түргэн шуурхай хангах, харилцагчийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, асуудлыг нь цаг алдалгүй шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллаж байна. Харилцагч та Харилцагчийн үйлчилгээний төвийн […]