cat
Ерөнхий танилцуулга
Банкны товч танилцуулга
Хувьцаа эзэмшигчид
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлагын баг
Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц
Банкны үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нийгмийн хариуцлага
Дэлгэрэнгүй
cat
Банкны зохистой засаглалын бодлого, хяналтын тогтолцоо
Засаглалын бодлого
Банкны санхүү бүртгэлийн тогтолцоо
Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо
Комплаенс
Дотоод аудит
Дэлгэрэнгүй
cat
Санхүүгийн мэдээлэл
Жилийн тайлан
Олон улсын үнэлгээ
Санхүүгийн үзүүлэлт
Улирлын санхүүгийн тайлан
Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй
cat
Тогтвортой хөгжил
Дэлгэрэнгүй
cat
Хүний нөөц
Дэлгэрэнгүй
Мэдээ мэдээлэл
Бүгд
Мэдээ мэдээлэл
 • 2023-09-13
 • ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ АЯН ЭХЭЛЛЭЭ

  Тээвэр хөгжлийн банк харилцагчдаа учирч болох аливаа санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор “Харилцагчийн мэдээлэл шинэчлэх аян”-ыг бүх салбар нэгжээрээ дамжуулан зохион байгуулж эхэллээ. Арилжааны банкууд мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу харилцагчдын мэдээллийг шинэчлэх үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг билээ. Харилцагч та мэдээллээ шинэчилснээр банкны үйлчилгээг тасралтгүй, түргэн шуурхай авах, мөн гуравдагч этгээдийн халдлага, залилангийн гэмт хэрэг гэх […]

  Мэдээ мэдээлэл
 • 2023-09-01
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНК ТЭРБУМ МОД ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ДЭМЖИН ОРОЛЦЛОО

  “Тэрбум мод' үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих зорилгоор арилжааны банкууд хамтран Монголбанкны дэмжлэгтэйгээр Тэрбум мод санг байгуулж, анхны төслийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн төслүүдийг өнгөрсөн 5 сард зарласан билээ. Тээвэр хөгжлийн банк нь шалгарсан төслүүдээс 281-р цэцэрлэгийн нээлтэд төлөөлөн оролцсон ба 281-р цэцэрлэгт 112 гоёлын мод, 50 хайлаас, 435 м2 зүлэгжүүлэлт бүтээн байгуулж хүүхэд залуучуудын сурах орчинг […]

  Мэдээ мэдээлэл
 • 2023-08-29
 • ЦАХИМ ЗАЛИЛАНГААС СЭРГИЙЛЬЕ!

  Цахим орчинд үйлдэгдэх залилан болон хуурамч xаяг ашиглан харилцагч таны хувийн мэдээллийг олж авах замаар луйвар xийx үйлдлүүд иxсэж байгаа тул банк нь харилцагчийн аюулгүй байдлыг xангаx үүднээс дарааx мэдээллийг xүргүүлж байна. Харилцагч таны гар утас, цахим шуудан, сошиал хаягт ирсэн сэжиг бүхий линк болон түүний дотор хавсаргасан файлыг нээхгүй байx, хувийн мэдээллээ оруулахыг шаардсан […]