cat
Ерөнхий танилцуулга
Банкны товч танилцуулга
Хувьцаа эзэмшигчид
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлагын баг
Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц
Банкны үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нийгмийн хариуцлага
Дэлгэрэнгүй
cat
Банкны зохистой засаглалын бодлого, хяналтын тогтолцоо
Засаглалын бодлого
Банкны санхүү бүртгэлийн тогтолцоо
Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо
Комплаенс
Дотоод аудит
Дэлгэрэнгүй
cat
Санхүүгийн мэдээлэл
Жилийн тайлан
Олон улсын үнэлгээ
Санхүүгийн үзүүлэлт
Улирлын санхүүгийн тайлан
Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй
cat
Тогтвортой хөгжил
Дэлгэрэнгүй
cat
Хүний нөөц
Дэлгэрэнгүй
Мэдээ мэдээлэл
Бүгд
Шинэ мэдээ
 • 2022-07-26
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ 2022 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

  Банкны нийт активын хэмжээ 2022 оны 2 дугаар улирлын эцсийн байдлаар 837.2 тэрбум төгрөгт хүрч, 2021 оны мөн үеэс 102 хувиар өссөн ба цэвэр ашиг 9.8 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.5 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангаж ажилласан бөгөөд нийт зээлийн багцад […]

  Шинэ мэдээ
 • 2022-07-18
 • ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ АЯН ЭХЭЛЛЭЭ

  Тээвэр Хөгжлийн Банк харилцагчдаа учирч болох аливаа санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор “Харилцагчийн мэдээлэл шинэчлэх аян”-ыг бүх салбар нэгжээрээ дамжуулан зохион байгуулж эхэллээ. Арилжааны банкууд мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу харилцагчдын мэдээллийг шинэчлэх үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг билээ. Иймээс харилцагч та аянд нэгдэж хувийн болон байгууллагын мэдээллээ шинэчлэхийг зөвлөж байна. Та мэдээллээ шинэчилснээр гуравдагч этгээдийн халдлага, […]

  Шинэ мэдээ
 • 2022-07-07
 • ЭРХЭМ ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

  Баяр наадмын өдрүүдээр Тээвэр хөгжлийн банкны банк хоорондын шилжүүлэг болон салбар нэгжийн ажиллах цагийн хуваарийг та бүхэнд мэдээлж байна. БАНК ХООРОНДЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ 2022.07.08-ны 16:20 цагаас 2022.07.18-ны 09:59 цаг хүртэл хийгдсэн 5,000,000 төгрөгөөс дээш дүнтэй банк хоорондын төгрөгийн болон валютын гүйлгээ хүлээн авагчийн дансанд 7 дугаар сарын 18-нд орно. Гадаад шилжүүлгийн гүйлгээ 7 дугаар сарын 18-ны […]