cat
Ерөнхий танилцуулга
Банкны товч танилцуулга
Хувьцаа эзэмшигчид
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлагын баг
Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц
Банкны үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нийгмийн хариуцлага
Дэлгэрэнгүй
cat
Банкны зохистой засаглалын бодлого, хяналтын тогтолцоо
Засаглалын бодлого
Банкны санхүү бүртгэлийн тогтолцоо
Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо
Комплаенс
Дотоод аудит
Дэлгэрэнгүй
cat
Санхүүгийн мэдээлэл
Жилийн тайлан
Олон улсын үнэлгээ
Санхүүгийн үзүүлэлт
Улирлын санхүүгийн тайлан
Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй
cat
Тогтвортой хөгжил
Дэлгэрэнгүй
cat
Хүний нөөц
Дэлгэрэнгүй
Мэдээ мэдээлэл
Бүгд
Мэдээ мэдээлэл
 • 2023-10-18
 • ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

  Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1, Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1, 33.2, Банкны Зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэх журам, Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам”-ыг үндэслэн “ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНК”-ны ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтыг […]

  Мэдээ мэдээлэл
 • 2023-10-16
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ 2023 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

  Тайлант улиралд нийт хөрөнгө 1.0 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх улирлаас 42 тэрбум төгрөгөөр өслөө. Харилцагчдаас татан төвлөрүүлсэн харилцах, хадгаламжийн багц 24 хувиар нэмэгдэж, 545 тэрбум төгрөгт хүрэв. Банкны нийт зээлийн багц 658 тэрбум төгрөгт хүрч, 53 тэрбум төгрөгийн цэвэр өсөлттэй байна. Тайлант хугацаанд 4.3 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай, банкны хөрвөх чадвар, бусад эрсдэлийн харьцаа […]

  Мэдээ мэдээлэл
 • 2023-09-30
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНК ТУСГАЙ ОЛИМПИЙН ХОРООНЫ “TORCH RUN 2023” АРГА ХЭМЖЭЭГ ДЭМЖИН АЖИЛЛАЛАА

  Тээвэр хөгжлийн банк нь харилцагчдынхаа санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг найдвартай, түргэн шуурхай хүргэн ажилладаг Монголын ууган арилжааны банкуудын нэг билээ. Банк нь нийгэм, эрүүл мэнд, боловсрол, байгаль орчин, хүний эрх, ажилтнуудын хөгжил гэсэн 5 чиглэлийг голлон нийгмийн хариуцлагын бодлогоо хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү бодлогын хүрээнд оюуны бэрхшээлтэй хүүхэд залуучуудад спортоор дамжуулан урам зориг […]