cat
Ерөнхий танилцуулга
Банкны товч танилцуулга
Хувьцаа эзэмшигчид
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлагын баг
Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц
Банкны үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нийгмийн хариуцлага
Дэлгэрэнгүй
cat
Банкны зохистой засаглалын бодлого, хяналтын тогтолцоо
Засаглалын бодлого
Банкны санхүү бүртгэлийн тогтолцоо
Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо
Комплаенс
Дотоод аудит
Дэлгэрэнгүй
cat
Санхүүгийн мэдээлэл
Жилийн тайлан
Олон улсын үнэлгээ
Санхүүгийн үзүүлэлт
Улирлын санхүүгийн тайлан
Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй
cat
Тогтвортой хөгжил
Дэлгэрэнгүй
cat
Хүний нөөц
Дэлгэрэнгүй
Мэдээ мэдээлэл
Бүгд
Шинэ мэдээ
 • 2022-11-22
 • ЦӨЛИЙН САРНАЙ АСРАМЖИЙН ТӨВД “ӨНГӨ НЭМЛЭЭ”

  Тээвэр хөгжлийн банк нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийгмийн сайн сайхан, эрүүл мэнд, хүүхэд залуучуудын мэдлэг боловсрол, байгаль орчинг хамгаалах, хүний эрх, ажилтнуудын хөгжлийн чиглэлүүдэд хувь нэмэр оруулах үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулан ажилладаг билээ. Энэ хүрээнд ирээдүй болсон хүүхэд багачуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Тээвэр хөгжлийн банкны ажилтнууд санаачилга гарган “Цөлийн сарнай” асрамжийн төвд буй бяцхан хүүхдүүдэд […]

  Шинэ мэдээ
 • 2022-10-31
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ 2022 ОНЫ III УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

  Банкны нийт активын хэмжээ 2022 оны 3 дугаар улирлын эцсийн байдлаар 915.6 тэрбум төгрөгт хүрч 2021 оны мөн үеэс 39.3  хувиар, цэвэр ашиг 10.7 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 13.5 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангаж ажиллалаа. Банк нь “Азийн Бизнесийн […]

  Шинэ мэдээ
 • 2022-10-11
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНК, ЗАМЫН-ҮҮД ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЛБА, KKTT ХХК-ИУД ГУРВАН ТАЛТ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

  Тээвэр хөгжлийн банк нь 2022 оны 10 сарын 10-ны өдөр Замын-Үүд чөлөөт бүсийн захирагчийн алба болон ККТТ ХХК-тай хамтран Замын-Үүд чөлөөт бүсэд WeChat Pay төлбөрийн системийг нэвтрүүлэх гурван талт хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд Замын-Үүд чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад WeChat Pay төлбөрийн системийн үйлчилгээг […]