Банкны товч танилцуулга

Тээвэр хөгжлийн банк 1997 онд банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл аван 24 дэх жилдээ банк санхүүгийн салбарын түүхийг бүтээлцэж байгаа бөгөөд 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн банкны хувьцаа эзэмшигчид шинэчлэгдэж 100% Монголын хөрөнгө оруулалттайгаар, банкны үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн, харилцагчиддаа банкны бүх төрлийн үйлчилгээг хамгийн найдвартай, түргэн шуурхай мэргэжлийн түвшинд хүргэн ажиллаж байна.

Тээвэр хөгжлийн банк нь хамгийн хурдацтай өсөж буй буюу Монгол улсад нийт 8 салбар, нэгжтэй үйл ажиллагаагаа явуулан, 8000 гаруй харилцагчид банк, санхүүгийн үйлчилгээ хүргэн ажиллаж байгаа бөгөөд бид үйл ажиллагааны цар хүрээгээ тэлж, үйлчилгээний чанараа жил бүр баталгаажуулан, зохицуулагч байгууллагуудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтмол ханган биелүүлсээр ирсэн ууган арилжааны банк юм.

2021 онд Банкны тухай хуульд заасны дагуу банкны хэлбэрийг өөрчлөн хаалттай хувьцаат компани болох төлөвлөгөөний хүрээнд Монгол Улсын банкны системийн ууган банкууд болох Тээвэр хөгжлийн банк болон Кредит банкуудын санаачлагаар банкны үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, зах зээлээ тэлэх, үнэ цэнээ нэмэгдүүлэх, харилцагчдад хүрэх үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхнүү, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор хоёр банк нэгдсэн түүхэн үйл явдал тохиолоо. Үүний зэрэгцээгээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Банкны тухай хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу банкны үйл ажиллагааг хувьцаат компани хэлбэртэйгээр явуулахаар хуульчлан баталсантай холбоотойгоор Тээвэр хөгжлийн банк нь хувьцаат компани болох төлөвлөгөөгөө хуульд заасан хугацаанд Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлсэн билээ. Монголбанкнаас Тээвэр хөгжлийн банкны төлөвлөгөөг хэрэгжих боломжтой, тайлбар, судалгаа үндэслэлтэй хэмээн дүгнэсэн тул энэ дагуу тус банк нь хувьцаат компани болох төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж эхэллээ.

Эрхэм зорилго

Банкны салбарт орчин үеийн оновчтой санхүүгийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэх замаар нэмүү өртөг бий болгож буй уул уурхай, хөдөө аж ахуй, барилга, боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжиж, тухайн салбарт бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж буй харилцагч нартаа түргэн шуурхай, чанартай үйлчилгээг үзүүлж, улс орны хөгжил дэвшил, эдийн засагт бодит хувь нэмрийг оруулсан үндэсний хэмжээний тэргүүний банк болох.

Алсын хараа

Худалдааны санхүүжилтийн цогц үйлчилгээг бий болгох замаар импортлогч орныг экспортлогч орон болгоход хувь нэмрээ оруулах.

Уриа

Хөгжлийг хурдасгах таны санхүүгийн түнш

Үнэт зүйлc
Харилцагчид:

Бид харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаарлагад тулгуурласан санхүүгийн иж бүрэн, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг хүргэх замаар тэдний хүлээлтээс давсан чанарыг үзүүлж, улмаар санхүүгийн чадвар болон итгэл үнэмшлийг нь дээшлүүлж, үнэ цэнийг нь нэмэгдүүлнэ.

Үнэт зүйлc
Ажилтнууд:

Бид банкаа гэсэн чин сэтгэлтэй, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай ажиллагсдыг сэтгэл ханамжтай, тогтвортой, өндөр бүтээмжтэй ажиллуулах хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх замаар ажилтнуудын ажиллах хамгийн таатай орчинг бүрдүүлж, тал бүрээр дэмжин, хөгжин дэвших бололцоогоор хангаж ажиллана.

Үнэт зүйлc
Нийгмийн хариуцлага:

Бид өрсөлдөх чадавхи бүхий бизнесийн байгууллагыг хөгжүүлснээр үйл ажиллагаагаа байгаль дэлхий, хүрээлэн буй орчин, хүн ардынхаа сайн сайхныг цогцлоон бүтээхэд зориулан тууштай ажиллана.

Үнэт зүйлc
Хувь нийлүүлэгчид:

Бид эрхэм зорилго ба үнэт зүйлсээ дээдлэн, үйл ажиллагааныхаа удирдлага болгон ажилласнаар хувь нийлүүлэгчдийн баялгийг нэмэгдүүлнэ.

Бизнес стратеги

Бид харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаарлагад тулгуурласан санхүүгийн иж бүрэн, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг хүргэх замаар тэдний хүлээлтээс давсан чанарыг үзүүлж, улмаар санхүүгийн чадвар болон итгэл үнэмшлийг нь дээшлүүлж, үнэ цэнийг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа дараах 7 чиглэлээр өргөжүүлж байна. Үүнд:

  • Хувийн банк
  • Хятад хамтын ажиллагаа
  • Үйлдвэр, уул уурхай
  • Экспорт, Импорт худалдаа
  • Төр, хувийн хэвшил
  • Барилга, дэд бүтэц
  • Шинэ төсөл
Банкны түүхэн замнал, онцлох үйл явдал
2016 оны 10 сар

Банкны хувьцаа эзэмшигчид шинэчлэгдэж, 100% Монголын хөрөнгө оруулалттай банк боллоо.