Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Ажиллах хүч авах тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй