Алтны хугацаатай хадгаламж
Алт олборлогч, уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагын биет алтны хамгаалалт, аюулгүй байдлыг дээд зэргээр ханган, гэрээгээр тохирсон хугацаанд хүү тооцон олгох хадгаламжийн үйлчилгээг санал болгож байна.
Давуу тал
  • Танай байгууллагын биет алт болзошгүй эрсдэл болох хулгай, луйвар, ханшийн эрсдэлд өртөхгүй;
  • Хадгаламжийн хүүгээ XAU нэгж буюу олон улсын алтны ханшид тулгуурласан хүүгээр хуримтлуулна;
  • Зарлагын гүйлгээ болон дансны гүйлгээний шимтгэл тооцохгүй;
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

Алтны хугацаатай хадгаламжийн дансны нөхцөл

Данс нээх валют

XAU- Алт /трой унци/

Хугацаа

1 – 3 сар

Жилийн хүү

3.00%

Хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү

1.50%

Доод үлдэгдэл

Хүү олгох давтамж

Хугацааны эцэст

Данс нээх

Хураамжгүй

Хадгаламжийн дэвтэр

Үнэгүй

Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Улсын Бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Хуулийн этгээд, байгууллагын дүрэм;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар нотариатиар баталгаажуулсан байх. / энд дарж татаж авна уу /;
  • Эцсийн өмчлөгчийг мэдүүлэх маягт /энд дарж татаж авна уу/
  • Данснаас мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар;
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт.