Худалдааны зээл
Импортлогч, экспортлогчийн хил дамнасан худалдааны бизнесийг дэмжих зорилгоор бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийхээс өмнө эргэлтийн хөрөнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх богино болон дунд хугацааны зээлийн эх үүсвэрийг таатай нөхцөлөөр танд санал болгож байна.
ECA Даатгалтай зээл

Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл, дэд бүтэц хөгжүүлэх чиглэлийн өндөр дүн бүхий импортын бараа бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтад зориулсан таатай нөхцөлтэй, урт хугацаат зээлийн санхүүжилтийг танд санал болгож байна. 

Бидэнтэй tfd@transbank.mn хаягаар холбогдоно уу.

Ачилтын дараах зээл

Импортлогчийн захиалсан бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийгдсэний дараа олгогдох зээл бөгөөд бараа бүтээгдэхүүний эргэцтэй уялдуулан богино болон дунд хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээг санхүүжүүлэх, таатай нөхцөл бүхий зээлийн үйлчилгээг танд санал болгож байна. 

Ачилтын өмнөх зээл

Хил дамнасан худалдааны бизнесийг дэмжих зорилгоор бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийхээс өмнөх  эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээг хангах зорилгоор экспортлогч талд олгогддог богино болон дунд хугацаат, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагын бага хүүтэй зээлийг танд санал болгож байна.