Факторинг
ФАКТОРИНГ нь гадаадаас бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах, борлуулахад импортлогч болон экспортлогчийн санхүүгийн хэрэгцээг богино хугацаанд хангахад зориулагдсан бүтээгдэхүүн бөгөөд ирээдүйд авах авлага дээр үндэслэн урьдчилан санхүүжилт хийдэг онцлогтой.
Факторингийн үйлчилгээ

Факторингийн үйлчилгээг импортлогч болон экспортлогч аль аль нь ашиглах боломжтой. 

Таны борлуулалтын эргэцийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай богино хугацаат олон улсын санхүжилтийн хэрэгслийг танд санал болгож байна.

Бидэнтэй tfd@transbank.mn  хаягаар холбогдоно уу.