Хадгаламжийн хайрцгийн үйлчилгээ
Давуу тал
  • Үнэт зүйлсээ хадгалуулах хамгийн хялбар, найдвартай зөв арга;
  • Гадны нөлөөллөөс бүрэн хамгаалагдсан;
  • Харилцагч та зөвхөн өөрөө тухайн хайрцагт юу байгааг мэдэх боломжтой;
  • Харилцагч хүсвэл хэдэн ч хайрцаг эзэмшиж болно;
  • Харилцагчийн хүсэлтээр үнэт зүйл хадгалах хайрцагийг хамтран эзэмших эсвэл итгэмжлэх боломжтой.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

Хайрцагны хэмжээ /урт*өргөн*өндөр/

Хадгалуулах хугацаа

1-15 хоног хүртэл

16-30 хоног хүртэл 31-90 хоног хүртэл

91-ээс дээш хоног

Хураамж /өдрөөр/

1

56*30*52

700 төгрөг 650 төгрөг 550 төгрөг

500 төгрөг

2

56*30*22

500 төгрөг

400 төгрөг 350 төгрөг

300 төгрөг

3

56*30*11

450 төгрөг 350 төгрөг 300 төгрөг

250 төгрөг

*Үйлчилгээний барьцаа төлбөр 100,000₮

Бүрдүүлэх материал
  • Үйлчилгээнд бүртгүүлэх тухай албан хүсэлт