Захиалгат шилжүүлэг
Сар бүр тогтсон өдрөөр, тогтмол дүнгээр төлбөрийн гүйлгээ, шилжүүлгийг автоматаар хийх боломжтой үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Давуу тал
  • Банкны салбарт өөрийн биеэр ирж цаг алдах шаардлагагүй;
  • Хуримтлал үүсгэх зорилгоор тогтмол орлого хийх;
  • Шилжүүлэг хийхдээ өдөр бүр, сар бүр болон шилжүүлгийн дүнг харилцагчийн хүсэлтээр тогтмол дүнгээр эсвэл дансны үлдэгдэлийн хувиар шилжүүлэх боломжтой ба эдгээрийг гэрээгээр тохирно.
Шимтгэл, хураамж

 

Үйлчилгээний төрөл

Шимтгэл, хураамж

Жилийн бүртгэлийн хураамж

Хураамжгүй

Банк доторх шилжүүлэг хийх

Шимтгэлгүй

Тавигдах шаардлага
  • Байгууллагад зориулсан харилцах данстай байх.