Барилга, дэд бүтцийн газар
Үйлчилгээ

Монголын Улсын хөгжил, бүтээн байгуулалтын хөдөлгөгч хүч нь болсон барилга, дэд бүтцийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, иргэдэд онцгойлон анхаарал хандуулж, тэдэнд дэмжлэг болохуйц санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэхээр тус газар нь байгуулагдсан. 

Энэ салбарын онцлог, мэргэжлийн ноу-хау, зах зээлийн бодит үнэлгээ, эрсдэлийн менежментийг зөвөөр тооцсоноор харилцагчийн бизнесийг хөгжүүлэх, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх боломжтой гэдгийг манай баг онцолж байгаа ба банкны үндсэн бүтээгдэхүүнүүд дээр барилга, дэд бүтцийн салбарын онцлогийг тусган, санал болгож амжилттай хамтран ажиллаж байна.