Экспорт, импорт худалдааны газар
Үйлчилгээ

Дотоод, гадаадын бараа эргэлтийн өсөлт, бууралт, тээвэр, логистик, төлбөрийн нөхцөлийн олон улсын жишгийг судлан, банкны зээлийн, баталгааны, аккредитив болон инкассын үйлчилгээг танд шуурхай хүргэхээр тус газар нь байгуулагдсан.

Мөн бид төсөл хэрэгжүүлэгчдэд зориулан гадаад дотоодын санхүүгийн байгуулага болон хөрөнгө оруулагчидтай хамтран синдикат санхүүжилт хийх, гадаадын санхүүжилттай төсөл, хөтөлбөрийг өөрийн банкаар дамжуулан харилцах данс нээх, санхүүжилт олгох, урьдчилгаа төлбөр олгох зэргээр таны бизнесийн хамгийн ойрын түнш болж ажилладаг.