Шинэ төслийн газар
Үйлчилгээ

Зорилтот зах зээлд чиглэсэн судалгаа, шинэ төслийн өртөг зардлын үр ашгийн дүн шинжилгээг хийж тухайн салбарт тэргүүлэх ач холбогдолтой байх төслийг бойжуулахаас гадна бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, сурталчлах, борлуулах үйл ажиллагааг тус газар нь явуулдаг. 

Мөн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдадаа санал болгон, хэрэгжүүлдэг.