Алтны харилцах данс
Алтны үйлдвэрлэл, олборлолт уул уурхайн чиглэлээр үндсэн үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагуудад биет алтаа банканд найдвартайгаар байршуулан, зах зээл дээр өндөр өгөөжийг хүртэх боломжтой алтны харилцах дансны үйлчилгээг санал болгож байна.
Давуу тал
  • Биет алтаа банканд хугацаагүйгээр хадгалуулах
  • Найдвартай
  • Зарлагын болон дансны гүйлгээний шимтгэлгүй
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

АЛТНЫ ХАРИЛЦАХ ДАНСНЫ НӨХЦӨЛ

Данс нээх валют

XAU- Алт /трой унци/

Хүү

 “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай' хуулийн дагуу түр хугацаанд бүх төрлийн харилцах бүтээгдэхүүнд хүү тооцохгүй.

Доод үлдэгдэл

 –

Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Улсын Бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Хуулийн этгээд, байгууллагын дүрэм;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар нотариатиар баталгаажуулсан байх. / энд дарж татаж авна уу /;
  • Эцсийн өмчлөгчийг мэдүүлэх маягт /энд дарж татаж авна уу/
  • Данснаас мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар;
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт.