Энгийн харилцах
Байгууллагын өдөр тутмын төлбөр тооцоо, гүйлгээ хийхэд зориулагдсан, ямар нэгэн хугацааны хязгаарлалтгүй дансыг манай банканд нээлгэж, үйлчилгээний өндөр чанар, шуурхай хурдыг мэдрээрэй.
Давуу тал
 • 10 төрлийн /төгрөг, ам.доллар, евро, юань, иен, рубль, вон, фунт стерлинг, сингапур доллар, хонконг доллар/ валютаар харилцах дансаа нээх
 • Бүх төрлийн бэлэн, бэлэн бус төлбөр тооцоог шуурхай хийх
 • Хэлцэлтэй арилжаа хийх
 • Интернэт банкны үйлчилгээг ашиглах боломжтой
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний нөхцөл
Дансны валют Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен Рубль Вон Фунт стерлинг Сингапур доллар Хонконг доллар
Данс нээх шимтгэл

Үнэгүй

Данс хөтөлсний хураамж

Хураамжгүй

Доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг 5 ам.доллар 5 евро 35 юань 500 иен 100 рубль 5,000 вон 5 фунт стерлинг 1 сингапур доллар 3 хонконг доллар
Хүү 3.00% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Бүрдүүлэх материал
 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Улсын Бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Хуулийн этгээд, байгууллагын дүрэм;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар нотариатиар баталгаажуулсан байх. /энд дарж татаж авна уу/;
 • Эцсийн өмчлөгчийг мэдүүлэх маягт /энд дарж татаж авна уу/
 • Данснаас мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар;
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт.