Барьцаат хэрэглээний зээл
Цалин болон бизнесийн тогтмол орлого, өмчлөлийн үл хөдлөх, хөдлөх хөрөнгөө барьцаалан зээл авах үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Давуу тал
 • Шаардлагатай санхүүжилтын эх үүсвэрээ бүрдүүлэх боломж
 • Богино хугацаанд, шуурхай шийднэ
 • Зах зээл дээрх энэ төрлийн зээлийн хамгийн бага хүүтэй
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Барьцаат хэрэглээний зээл

Орон сууц, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
барьцаалсан зээл
Амины сууц, хашаа байшин барьцаалсан зээл

Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл

Зээлийн дээд хэмжээ     

40,000,000 төгрөг хүртэл

20,000,000 төгрөг хүртэл

10,000,000 төгрөг хүртэл

Зээл хүсэгчийн сар тутам төлөх төлбөрийн хэмжээ нь өр, орлогын харьцаа 60%-иас хэтрэхгүй байна.

Зээлийн хүү /сар/

2.3%-1.6%

Зээлийн хүү /жил/

27.6%-19.2%

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

12 хүртэл сар

Зээл олгосны шимтгэл

Олгосон зээлийн дүнгийн 1%

Нэмэгдүүлсэн хүү

Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл

Зээлийн үлдэгдлийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,000,000 төгрөг

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /зээл судлах үед/

Иргэн – 1,000 төгрөг

Байгууллага – 1,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.26%-28.70%

Тавигдах шаардлага
 • Зээлийн барьцаа нь өөрийн өмчлөлийн хөрөнгө байх;
 • Татварын дараах орлогын 60 хүртэлх хувь нь сард төлөх нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэлцэхүйц байх;
 • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
Бүрдүүлэх материал
 1. Өргөдөл, анкет /банкны загвар/, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэх, хуулбар
 2. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 3. Цалингийн болон бизнесийн орлогыг нотлох шаардлагатай баримтууд, дансны хуулга
 4. Барьцаанд тавих хөрөнгийн гэрчилгээ, холбогдох бичиг баримтууд /Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах ЭХЭУГ-аас барьцаанд байхгүй талаар лавлагаа авна./
 5. Банкнаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад материал