Андеррайтинг
Компанийнхаа үйл ажиллагааны хүрээг нэмэгдүүлэх, дэлхийн зах зээлд тэлэх, хөгжлийн дараагийн шатанд гарахад туслах, гадаад болон дотоодын хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргах замаар хөрөнгө татан төвлөрүүлэхэд бүх талын мэргэжлийн үйлчилгээг бид санал болгон, хамтран ажиллах болно.
Давуу тал

Манай баг та бүхний хүсэл, зорилгод мэргэжлийн зөвлөгөө өгөхөд хэзээд нээлттэй бөгөөд хамтран ажиллахдаа таатай байх болно.

 1. Мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын шинжээчидтэй;
 2. Олон улс болон Монголын зах зээлд хөрөнгө татан төвлөрүүлсэн туршлагатай;
 3. Урт хугацааны, найдвартай хамтын ажиллагаа, түншлэл;  
 4. Хөрөнгийн зах зээлийн шинэ мэдээг хүлээн авах;
Үйлчилгээний төрлүүд
 1. Үнэт цаасыг анх удаа олон нийтэд санал болгох 
  • Хувьцаа
  • Бонд
 2. Үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд санал болгох /Биржийн бус зах зээл/
  • Хувьцаа 
  • Бонд 
 3. Нэмэлт хувьцаа гаргах 
 4. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах
Андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлсэн түүх
 • 2020.05: Бодь даатгал ХК-ийн хувьцаагаа олон нийтэд анх санал болгох үйл ажиллагаанд (IPO) хамтрагч андеррайтераар ажилласан.