Гадаад төлбөр, тооцоо
Гадаад төлбөр тооцооны чиглэлээр олон улсын тэргүүлэх зэрэглэлийн нийт 14 банк (БНХАУ-ын CCB банк, БНСУ-ын КЕВ Hana банк, ХБНГУ-ын Commerzbank AG, Bayerische Landesbank, Японы SMBC банк, Сингапурын ОСВС банк)-ны 9 төрлийн валютын 30 ностро дансаар дамжуулан гадаад шилжүүлгийг түргэн шуурхай гүйцэтгэх үйлчилгээг танд санал болгож байна. Мөн SWIFT GPI системийг ашиглан харилцагчид гадаад гүйлгээний явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх боломжтой.
Корреспондент банкуудын жагсаалт
                                               БАНКНЫ НЭР ВАЛЮТ ДАНСНЫ ДУГААР СВИФТ КОД БАЙРШИЛ
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION /OCBC/ USD 503-558751-301 OCBCSGSG SINGAPORE
SGD 717-370571-001
HKD 503-295065-201
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION JPY 5402 SMBCJPJT TOKYO, JAPAN
KEB HANA BANK USD 0963THR003000018 KOEXKRSE SEOUL, KOREA
COMMERZBANK AG EUR 400878504000EUR COBADEFF FRANKFURT, GERMANY
GBP 400878504000GBP
BAYERISCHE LANDESBANK EUR 6370716 BYLADEMM MUNICH, GERMANY
PT BANK NEGARA INDONESIA USD 766022285 BNINIDJA JAKARTA, INDONESIA
CHINA CONSTRUCTION BANK CNY 15001658408052502829 PCBCCNBJNME ERLIAN, CHINA
AGRICULTURAL BANK OF CHINA CNY 05999901040000327 ABOCCNBJ050 HOHHOT, CHINA
BANK OF INNER MONGOLIA USD 115914236010000466 HSSYCNBH010 ERLIAN, CHINA
CNY 115901236010000573
ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK USD 15601142320800002742 CZCBCN2X HANGZHOU, CHINA
EUR 15601382320800001875
CNY 15601012320890002740
AKBANK TRY TR300004600999888000000090 AKBKTRIS ISTANBUL, TURKEY
 

INTERNATIONAL BANK FOR ECONOMIC COOPERATION EUR 30111978300000001734 IBECRUMM MOSCOW, RUSSIA
USD 30111840700000001734
RUB 30111810400000001734
CNY 30111156100051001734
ALFABANK RUB 30111810600000000336 ALFARUMM MOSCOW, RUSSIA
USD 30111840500000000118
GBP 30111978800000000094
EUR 30111826600000000045
CNY 30111156700000000026
TRANSCAPITALBANK USD 30111840800000000177 TJSCRUMM MOSCOW, RUSSIA
RUB 30111810500000000177
EUR 30111978400000000177
CNY 30111156400000000177
Иргэдийн гадаад шилжүүлэг

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу.

Байгууллагын гадаад шилжүүлэг

Дэлгэрэнгүйг энд дарж харна уу