Алтан зоос хүүхдийн хадгаламж
Таны хайртай үрсийг гэрэлт ирээдүйд хөтлөх “Алтан зоос” хүүхдийн хадгаламждаа хамгийн өндөр хүүг санал болгож байна.
Давуу тал
  • Банкны зарлагдаж буй хадгаламжийн хамгийн дээд хүү
  • Төрөөс олгодог хүүхдийн мөнгийг хадгаламжийн дансандаа шууд хүлээн авах боломж
  • Хүүг жил бүр авах ба бусад дансандаа хүлээн авахаар тохируулах боломж
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний нөхцөл
Дансны валют Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Жилийн хүү 13.50% 4.00% 3.60% 4.00% 3.30%
Хугацаанаас  өмнө цуцлахад төлөх хүү 2.4%-4.8% 1.20% 0.60% 0.60% 0.60%
Доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен
Хүү олгох давтамж Жил бүр
Данс нээх Хураамжгүй
Хадгаламжийн дэвтэр Үнэгүй
Хугацаа Хүүхдийн хадгаламж нь 1 жилийн хугацаатай нээгдэж, харилцагчийн хүсэлтээр автоматаар сунгах боломжтой.

 

Бүрдүүлэх материал
  • Хадгаламжийн данс нээж буй хүүхдийн төрсний гэрчилгээ;
  • Эцэг, эх болон асран хамгаалагчийн аль нэгнийх нь иргэний үнэмлэх;
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт.