Төгрөгийн кредит карт
Таны санхүүгийн хэрэглээнд нийцсэн, уян хатан нөхцөл бүхий дотоодын төгрөгийн энгийн болон бизнес кредит картыг санал болгож байна.
ЭНГИЙН КРЕДИТ КАРТ

Зээлийн уян хатан нөхцөл бүхий дотоодын кредит карт.

Лимит

5,000,000₮

Хугацаа

30 хүртэлх сар

Хураамж

20,000₮

БИЗНЕС КРЕДИТ КАРТ

Зээлийн уян хатан нөхцөл бүхий дотоодын кредит карт.

Лимит

50,000,000₮

Хугацаа

30 хүртэлх сар

Хураамж

100,000₮

Давуу тал
 • Орчин үеийн өндөр нууцлал бүхий EMV чип технологиор хамгаалагдсан;
 • Зайнаас тооцоо хийх PayWave технологитой;
 • 45 хоног хүртэлх хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй;
 • Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
КАРТЫН НӨХЦӨЛ ЭНГИЙН КРЕДИТ БИЗНЕС КРЕДИТ
Картын валют Төгрөг
Жилийн хураамж 20,000 төгрөг 100,000 төгрөг
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 100,000 төгрөг 5,000,001 төгрөг
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 5,000,000 төгрөг 50,000,000 төгрөг
Худалдан авалтын зээлийн хүү /сарын/ 1.7%
Худалдан авалтын зээлийн хүү /жилийн/ 20.4%
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /сарын/ 2.2%
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /жилийн/ 26.4%
Сард төлөх доод хэмжээ 10%
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 10%
Эрх хэтрүүлсний шимтгэл 5%
Хугацаа хэтрүүлсэний шимтгэл 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/ 20%
Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх өдөр Дараа сарын 1-ний өдөр
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ 15-нд
Картын хугацаа 3 жил
Зээлийн эрхийн хугацаа 30 хүртэлх сар
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ 15-нд
Худалдан авалтын хүүгээс чөлөөлөх хугацаа 45 хоног хүртэл
Яаралтай карт гаргах хураамж 5,000 төгрөг
Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах Төгрөгийн данс – төгрөг авахад шимтгэлгүй;
Төгрөгийн данс – валют авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно;
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг
Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/ 1,000 төгрөг
Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк, пин пад/ Шимтгэлгүй
Тээвэр хөгжлийн банк дээр үлдэгдэл шалгах
Гэрээт банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Дотоодын бусад банк дээр үлдэгдэл  шалгах
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/ Иргэн – 1,000 төгрөг
Бүрдүүлэх материал

Монгол улсын иргэн бол:

 1. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт
 2. Иргэний цахим үнэмлэх
 3. Цалингийн тодорхойлолт, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох баримтууд
 4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /орлого тодорхойлох баримт бичгүүд орно/.

Гадаадын иргэн бол:

 1. Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/;
 2. Визний хуулбар;
 3. Монгол улсад оршин суух үнэмлэх;
 4. Ажил эрхэлж буй байгууллагын батлан даалт