10.18
 • News
 • ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
  10.16
 • News
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ 2023 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
  09.30
 • News
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНК ТУСГАЙ ОЛИМПИЙН ХОРООНЫ “TORCH RUN 2023” АРГА ХЭМЖЭЭГ ДЭМЖИН АЖИЛЛАЛАА
  All news
  News
  All
  News
 • 2023-10-18
 • ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

  Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1, Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1, 33.2, Банкны Зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэх журам, Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам”-ыг үндэслэн “ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНК”-ны ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтыг […]

  News
 • 2023-10-16
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ 2023 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

  Тайлант улиралд нийт хөрөнгө 1.0 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх улирлаас 42 тэрбум төгрөгөөр өслөө. Харилцагчдаас татан төвлөрүүлсэн харилцах, хадгаламжийн багц 24 хувиар нэмэгдэж, 545 тэрбум төгрөгт хүрэв. Банкны нийт зээлийн багц 658 тэрбум төгрөгт хүрч, 53 тэрбум төгрөгийн цэвэр өсөлттэй байна. Тайлант хугацаанд 4.3 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай, банкны хөрвөх чадвар, бусад эрсдэлийн харьцаа […]

  News
 • 2023-09-30
 • ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНК ТУСГАЙ ОЛИМПИЙН ХОРООНЫ “TORCH RUN 2023” АРГА ХЭМЖЭЭГ ДЭМЖИН АЖИЛЛАЛАА

  Тээвэр хөгжлийн банк нь харилцагчдынхаа санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг найдвартай, түргэн шуурхай хүргэн ажилладаг Монголын ууган арилжааны банкуудын нэг билээ. Банк нь нийгэм, эрүүл мэнд, боловсрол, байгаль орчин, хүний эрх, ажилтнуудын хөгжил гэсэн 5 чиглэлийг голлон нийгмийн хариуцлагын бодлогоо хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү бодлогын хүрээнд оюуны бэрхшээлтэй хүүхэд залуучуудад спортоор дамжуулан урам зориг […]

  Download the internet bank

  We offer you a system that never fails and an internet banking service that can be connected from anywhere. If you want to download the app, please follow the link below.

  Exchange
  Тооцоолуур
  Холбоо барих
  Branches
  Online brochure