Хугацаагүй хадгаламж
Зах зээл дээрх хамгийн өндөр хүүг хуримтлуулан, хүүгийн орлогоосоо ашиг хүртэх, хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх боломж бүхий хугацаагүй хадгаламжийг танд санал болгож байна.
Давуу тал
  • Орлого, зарлагын гүйлгээ хязгаарлалтгүй
  • 5 төрлийн валютаар /төгрөг, ам.доллар, евро, юань, иен/ хадгаламжаа нээх боломжтой 
  • Цахим банкаар дансаа удирдах боломжтой
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Нөхцөл

Төгрөг Доллар Евро Юань

Иен

Зарласан хүү

/жилийн/

8.00-10.00%*

1.50% 1.20% 1.20%

1.20%

Бодит хүү

/жилийн/

8.30-10.471%

1.51% 1.207% 1.207%

1.207%

Хүү олгох давтамж

Сар бүр

Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл

5,000 төгрөг

5 ам.доллар 5 евро 50 юань

500 иен

*Төгрөгийн хадгаламжийн хувьд үлдэгдлээс хамаарч хүүг тооцно.

Бүрдүүлэх материал
  • Монгол Улсын иргэн бол: Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол:
    • Гадаад паспорт;
    • Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;