Хугацаагүй хадгаламж
Монголын зах зээл дээр хамгийн өндөр хүүг эрхэм харилцагч танд олгодог хугацаагүй хадгаламжийн үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Хугацаатай хадгаламж
Энгийн хугацаатай хадгаламж
Алтан зоос хүүхдийн хадгаламж
Хүүгээ зарлагаддаг мөнгөн хадгаламж
Хөрвөдөг хадгаламж
Дэлгэрэнгүй
Алтны хадгаламж
Алтны бизнес эрхлэгч, олборлогч иргэдэд зориулсан биет алтны хугацаатай хадгаламж.
Дэлгэрэнгүй
Хадгаламжийн сертификат
Хадгаламжаа үнэт цаас хэлбэрээр өв уламжлах, шилжүүлэх, худалдах буюу өөрийн эрхээ хүссэн хэлбэрээр дамжуулах боломжтой хадгаламжийн сертификат.
Дэлгэрэнгүй
Хеджед хадгаламж
Эрхэм харилцагч та ханшийн эрсдэлээ бидэнд даатгаж, ам.доллароо тухайн өдрийн ханшаар худалдаж, төгрөгөөр хадгаламжаа шууд нээлгэж болно. Өөрөөр хэлбэл ам.доллараа ханшийн эрсдэлгүй хөрвүүлэн хадгалж, өндөр өгөөж хүртээрэй.
Дэлгэрэнгүй