Эргэлтийн хөрөнгийн зээл
Харилцагч таны бизнесийн үйл ажиллагаа өргөжихөд шаардагдаж буй санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн хангахад зориулсан уян хатан нөхцөл бүхий зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Төгрөг Ам.доллар Евро Юань

Иен

Зээлийн дээд хэмжээ Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно. 
Зээлийн хүү /сар/

2.00%-1.60%

1.50%-1.10% 1.20%-0.85% 1.20%-0.85%

1.20%-0.85%

Зээлийн хүү /жил/

24.00%-19.20%

18.00%-13.20% 14.40%-10.20% 14.40%-10.20%

14.40%-10.20%

Зээлийн хугацаа

36 хүртэл сар

Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,500 ам.доллар болон түүнтэй тэнцэх евро, юань, иен
Нэмэгдүүлсэн хүү

Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 

0%

Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа

12 хүртэл сар

Өргөдлийн хураамж 

30,000 төгрөг

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /зээл судлах үед/

Иргэн – 1,000 төгрөг

Байгууллага – 1,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 19.95%-24.77%

Тавигдах шаардлага
 • Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес эрхэлсэн туршлагатай;
 • Барьцаат хөрөнгө (үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө)-ийн шаардлага хангасан байх;
 • Банкнаас тавих бусад шаардлага.
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/, 1 хувь цээж зураг
 • Зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар /зээлийн ажилтан бичиг баримтыг эх хувиар нь авч үзсэн тохиолдолд заавал нотариатаар батлуулахыг шаардахгүй хуулбарлаж авч гарын үсэг зурж баталгаажуулж зээлийн хувийн хэрэгт хадгална. Эх хувиар нь авч үзээгүй тохиолдолд заавал нотариатаар батлуулсан хуулбар байх/
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримтууд, барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа, газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг, дансны хуулга
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, түрээсийн гэрээ
 • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт 
 • Бусад шаардлагатай баримт бичиг
 • Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт.