Интернэт банк
Банкны боломжит үйлчилгээг зайнаас хүссэн үедээ хялбараар авах боломжийг танд хүргэнэ. Интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөс өөрийн дансыг 24/7 горимоор удирдах боломжийг харилцагч танд олгож байна.
Давуу тал
  • Цаг хугацаа, зардал хэмнэнэ
  • Найдвартай, аюулгүй
  • Ашиглахад хялбар
  • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг салбарт хандахгүйгээр авах боломжтой.
  • Жилийн болон элсэлтийн хураамжгүй.
Үйлчилгээний нөхцөл
ҮЙЛЧИЛГЭЭ БАЙГУУЛЛАГА
Төгрөг Валют
Шилжүүлгийн шимтгэл Банк доторх гүйлгээ 100₮ 200₮-тэй тэнцэх валют
Банк хооронд гүйлгээ 200₮ 1500₮-тэй тэнцэх валют
Банк хооронд гүйлгээ /Их дүнтэй гүйлгээ/ 500₮
Бүрдүүлэх материал

Та Тээвэр хөгжлийн банкны өөрт ойр салбарт өөрийн биеэр, цахим үнэмлэхтэйгээ ирж хүсэлтийн маягт бөглөн, гэрээ байгуулснаар тус үйлчилгээний хэрэглэгч болох боломжтой.

  • Гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдүүдийг иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт эх хувиараа, хуулбар байх тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулсан байх;
  • Албан хүсэлт