Корпорэйт гэйтвэй
Байгууллага нь Корпорэйт гэйтвэй үйлчилгээг авснаар өөрсдийн санхүүгийн программаар дамжуулан банк дотор болон банк хооронд орлого, зарлагын гүйлгээ хийх, дансны үлдэгдэл шалгах, хуулга авах зэрэг зайнаас банкны үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой.
Давуу тал
 • Банк доторх гүйлгээ хийх
 • Банк хоорондын гүйлгээ хийх
 • Цаг хугацааг хэмнэх
 • Гүйлгээний мэдээллийг нэгдсэн байдлаар хянах
 • Гар ажиллагааг багасгах
Үйлчилгээний нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний хураамж шимтгэл
Дансны гүйлгээ  
Банк дотроо /гүйлгээ тутам/

 

100₮
Банк хоорондын гүйлгээ /гүйлгээ тутам/

 

200₮
Өөрийн данс хооронд Үнэгүй
Дансны мэдээлэл, хуулга авах  
Дансны үлдэгдэл шалгах

 

Үнэгүй
Дансны дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 

Үнэгүй
Дансны хуулга авах Үнэгүй

 

Бүрдүүлэх материал
 • Корпорэйт гэйтвэй үйлчилгээнд бүртгүүлэх хүсэлт
 • Үйлчилгээнд бүртгүүлэх тухай харилцагч байгууллагын албан тоот
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар
 • Эрх бүхий албан тушаалтан болон данс захиран зарцуулах этгээдийн цахим үнэмлэх /урд ба ард талын хэсэг/-ийн хуулбар
 • Банкнаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт бичиг