TransBank аппликэйшн
Харилцагч таны үнэт цагийг хэмнэх өдөр тутмын банк. Орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран банкны үйлчилгээг өдөр тутамдаа авах боломжийг олгож байна.
Давуу тал
  • Dark mode дэмжих нэмэлт үйлчилгээ;
  • Хурууны хээ болон Face ID-аар нэвтрэх;
  • Бүх төрлийн төлбөр тооцоог хялбар гүйцэтгэх.
Боломжууд
Данс • Харилцах, хадгаламжийн дансны мэдээлэл, хуулга харах
• Шинээр харилцах, хадгаламжийн данс нээх
• Дансны эрхийн тохиргоо хийх, төлөв өөрчлөх
Гүйлгээ • Өөрийн данс хооронд гүйлгээ хийх
• Банк доторх данс хооронд гүйлгээ хийх
• Бусад банкны данс руу гүйлгээ хийх
• Олон улсын гүйлгээ хийх
• Тогтмол гүйлгээ хийх, бүртгэх
• Корпорейт гейтвэй
Төлбөр • Хэрэглээний төлбөр төлөх
• Qpay функц
Бусад • Бүртгэлтэй и-мэйл хаяг болон утасны дугаараа өөрчлөх
• Нэвтрэх нэр, нууц үг солих

 

Үйлчилгээний нөхцөл

Жилийн болон элсэлтийн хураамжгүй.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ БАЙГУУЛЛАГА
Төгрөг Валют
Шилжүүлгийн шимтгэл Банк доторх гүйлгээ 100₮ 200₮-тэй тэнцэх валют
Банк хооронд гүйлгээ 200₮ 1500₮-тэй тэнцэх валют
Банк хооронд гүйлгээ /Их дүнтэй гүйлгээ/ 500₮
Бүрдүүлэх материал
  • Гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдүүдийг иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт эх хувиараа, хуулбар байх тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулсан байх;
  • Албан хүсэлт