Төслийн зээл, хамтын санхүүжилт
Бид харилцагчийнхаа хөрөнгө оруулалт шаардлагатай төсөл, хөтөлбөрт тохирсон санхүүгийн хэрэгслийг ашиглан олон улсын зах зээлээс эх үүсвэр татах, дамжуулан зээлдүүлэх шийдлийг санал болгож байна.
Давуу тал
  • Бизнесийн онцлогт тохирсон уян хатан нөхцөл;
  • Урт хугацаат санхүүжилт;
  • Харилцагчийн бизнесийн чиглэл, эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан.