Хеджед хадгаламж
Эрхэм харилцагч та ханшийн эрсдэлээ бидэнд даатгаж, ам.доллароо тухайн өдрийн ханшаар худалдаж, төгрөгөөр хадгаламжаа шууд нээлгэж болно. Өөрөөр хэлбэл ам.доллароо ханшийн эрсдэлгүй хөрвүүлэн хадгалж, өндөр өгөөж хүртээрэй.
Давуу тал
  • Богино хугацаанд хүүгийн өндөр өгөөж хүртэх;
  • Ханшийн эрсдэлгүй хөрвүүлэн хадгалах.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

Үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний нөхцөл

Дансны валют

Төгрөг

Хугацаа

6 сар

12 сар

Жилийн хүү

6.00%

7.00%

Хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү

2.00% /жилийн хүү/

Доод үлдэгдэл

200,000,000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар

Хүү олгох давтамж

Хугацааны эцэст

Данс нээх

Хураамжгүй

Хадгаламжийн дэвтэр

Үнэгүй

Бүрдүүлэх материал
  • Монгол Улсын иргэн бол: Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол:
    • Гадаад паспорт;
    • Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт