Алтны хадгаламж
Тусгай зөвшөөрөл бүхий алт олборлогч танд тусгайлан зориулсан энэхүү хадгаламж нь таны үнэт хөрөнгө болох биет алтны хамгаалалт, аюулгүй байдлыг дээд зэргээр ханган, эрсдэлийг хааж, гэрээгээр тохирсон хугацаанд хүү бодогдоно.
Давуу тал
  • Таны биет алт болзошгүй эрсдэл болох хулгай, луйвар, ханшийн эрсдэлд өртөхгүй;
  • Хадгаламжийн хүүгээ XAU нэгж буюу олон улсын алтны ханшид тулгуурласан хүүгээр хуримтлуулна;
  • Зарлагын гүйлгээ болон дансны гүйлгээний шимтгэл тооцохгүй;
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

Алтны хугацаатай хадгаламжийн дансны нөхцөл

Данс нээх валют

XAU- Алт /трой унци/

Хугацаа

1 – 3 сар

Жилийн хүү

3.0%

Хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү

1.5%

Доод үлдэгдэл

Хүү олгох давтамж

Хугацааны эцэст

Данс нээх

Хураамжгүй

Хадгаламжийн дэвтэр

Үнэгүй

Бүрдүүлэх материал
  • Монгол Улсын иргэн бол: Иргэний үнэмлэх;
  • Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /эх хувиараа/.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;