Төгрөгийн карт
 • Өдөр тутмын хувийн хэрэгцээнийхээ бүхий л төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд тань туслах дотоодын төгрөгийн картыг танд санал болгож байна.
Давуу тал
 • Орчин үеийн өндөр нууцлал бүхий EMV чипээр хамгаалагдсан
 • Зайнаас тооцоо хийх PayWave технологитой
 • Интернэт банкаар картаа удирдах
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Картын нөхцөл Дотоодын төгрөгийн ₮ карт
Харилцах дансны валют Төгрөг
Элсэлтийн хураамж 5,000 төгрөг
Картын хугацаа 3 жил
Яаралтай карт гаргах хураамж 5,000 төгрөг
Тээвэр Хөгжлийн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах  200 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах 500 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Тээвэр Хөгжлийн банкны салбараас картын үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах
Дотоодын банкаар картын үлдэгдэл шалгах
Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк/ Шимтгэлгүй
Дахин захиалгын хураамж 3,000 төгрөг
Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит 3,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит 5,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг/ 10 ам.доллар/ 10 евро / 50 юань
Бүрдүүлэх материал
 • Монгол Улсын иргэн бол:
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;
  • Иргэний үнэмлэх;
 • Гадаадын иргэн бол:
  • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/
  • Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх