Төгрөгийн карт
 • Өдөр тутмын хувийн хэрэгцээнийхээ бүхий л төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд тань туслах дотоодын төгрөгийн картыг танд санал болгож байна.
Давуу тал
 • Орчин үеийн өндөр нууцлал бүхий EMV чипээр хамгаалагдсан
 • Зайнаас тооцоо хийх PayWave технологитой
 • Интернэт банкаар картаа удирдах
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

ДОТООДЫН КАРТЫН НӨХЦӨЛ

ЭНГИЙН ₮ ДЕБИТ КАРТ

Картын валют

Төгрөг

Картын хугацаа

3 жил

Жилийн хураамж

5,000 төгрөг

Дэд картын жилийн хураамж
Карт нөхөн авах /хаясан, гээсэн/
Яаралтай картын хураамж
ПОС /КҮБ, ПОБ/ дээр нэг өдөрт  хийх зарлагын гүйлгээний лимит

5,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют

АТМ дээр нэг өдөрт хийх  зарлагын гүйлгээний лимит

3,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют

Тээвэр хөгжлийн банкаар орлогын гүйлгээ хийх

Шимтгэлгүй

Гэрээт банкаар орлогын гүйлгээ хийх

100 төгрөг

Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах

Төгрөгийн данс – төгрөг авахад шимтгэлгүй
Төгрөгийн данс – валют авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно.

Гэрээт банкнаас бэлэн зарлага авах

0 – 99,999 төгрөг авбал 300 төгрөг,

100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг

Бусад дотоодын банкнаас бэлэн зарлага авах

0 – 99,999 төгрөг авбал 500 төгрөг,

100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг

Бүх банкны Мерчант дээр

Шимтгэлгүй

Пин код өөрчлөх АТМ

100 төгрөг

Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/

1,000 төгрөг

Интернэт пин код шинээр авах, өөрчлөх /АТМ/

100 төгрөг

Интернэт пин код шинээр авах, өөрчлөх /Банк/

Шимтгэлгүй

Дотоодын бусад банкаар үлдэгдэл шалгах

100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют

Бүрдүүлэх материал
 • Монгол Улсын иргэн бол:
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;
  • Иргэний үнэмлэх;
 • Гадаадын иргэн бол:
  • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/
  • Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх