Тусгай даатгал

Танд стандарт даатгалын гэрээнээс илүү онцгой хамгаалалт, тусгай үйлчилгээ бүхий даатгалын бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Жишээлбэл: Та орон сууцаа даатгуулахад танай байшин, орон сууц даатгагдахаас гадна тэр доторх таны үнэт зүйлс даатгалын хамгаалалтад орох юм.

Давуу тал
  • Тусгай хамгаалалттай даатгалыг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр санал болгодог;
  • Таны даатгалын нөхөн төлбөрийг 2-3 хоногт шийддэг;
  • Зөвхөн танд үйлчлэх тусгай даатгалын зөвлөхтэй;
  • Даатгалын хураамжаа хувааж төлж болох ба хувааж төлсөнөөс үл хамааран нөхөн төлбөрөө бүтэн авна.