Интернэт банк
Банкны үйлчилгээг зайнаас хүссэн үедээ хялбар авах боломжийг танд олгоно. Интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөс өөрийн дансыг 24/7 горимоор удирдах боломжийг танд олгож байна.
Давуу тал
  • Цаг хугацаа, зардал хэмнэнэ;
  • Найдвартай, аюулгүй;
  • Ашиглахад хялбар;
  • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг салбарт хандахгүйгээр авах боломжтой;
  • Жилийн болон элсэлтийн хураамжгүй.
Үйлчилгээний нөхцөл
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ИРГЭД БАЙГУУЛЛАГА
Банк доторх гүйлгээ Төгрөг Валют Төгрөг Валют
100₮ 200₮-тэй тэнцэх валют 100₮ 200₮-тэй тэнцэх валют
Банк хоорондын гүйлгээ Бага дүнт – 200₮ 1500₮-тэй тэнцэх валют Бага дүнт – 200₮ 1500₮-тэй тэнцэх валют
Их дүнт – 500₮ Их дүнт – 500₮
Бүрдүүлэх материал

Та Тээвэр хөгжлийн банкны өөрт ойр салбарт өөрийн биеэр, цахим үнэмлэхтэй ирж хүсэлтийн маягт бөглөн, гэрээ байгуулснаар тус үйлчилгээний хэрэглэгч болох боломжтой.

Хувь хүн:

  1. Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт

Албан байгууллага:

  1. Гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдүүдийг иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт эх хувиараа, хуулбар байх тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулсан байх
  2. Албан хүсэлт