Энгийн харилцах данс
Өдөр тутмын төлбөр тооцоо, бүх төрлийн гүйлгээ хийхэд зориулагдсан, төлбөрийн карттайгаа холбон ашиглах боломжтой харилцах дансны үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Давуу тал
 • 10 төрлийн валютаар /төгрөг, ам.доллар, евро, юань, иен, рубль, вон, фунт стерлинг, сингапур доллар, хонконг доллар/ харилцах дансаа нээх
 • Бэлэн болон бэлэн бус бүх төрлийн гүйлгээг шуурхай хийх
 • Дотоодын болон олон улсын эрхтэй карт захиалах, данстайгаа холбох
 • Захиалгат шилжүүлгийн “Стэндинг ордер” үйлчилгээ авах
 • Валютын арилжаа хийх
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний нөхцөл

Дансны валют Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен Рубль Вон Фунт стерлинг Сингапур доллар Хонконг доллар
Данс нээх шимтгэл

Үнэгүй

Данс хөтөлсний хураамж

Хураамжгүй

Доод үлдэгдэл 1,000 төгрөг 1 ам.доллар 1 евро 5 юань 200 иен 50 рубль 1,000 вон 1 фунт стерлинг 1 сингапур доллар 3 хонконг доллар
Хүү 3.00% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Бүрдүүлэх материал
 1. Монгол Улсын иргэн бол: Иргэний үнэмлэх;
 2. Гадаадын иргэн бол:
  • Гадаад паспорт;
  • Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх.
 3. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;