Энгийн харилцах данс
Өдөр тутмын төлбөр тооцоо, бүх төрлийн гүйлгээ хийхэд зориулагдсан, төлбөрийн карттайгаа холбон ашиглах боломжтой харилцах дансны үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Давуу тал
  • 10 төрлийн валютаар /төгрөг, ам.доллар, евро, юань, иен, рубль, вон, фунт стерлинг, сингапур доллар, хонконг доллар/ харилцах дансаа нээх
  • Бэлэн болон бэлэн бус бүх төрлийн гүйлгээг шуурхай хийх
  • Дотоодын болон олон улсын эрхтэй карт захиалах, данстайгаа холбох
  • Захиалгат шилжүүлгийн “Стэндинг ордер” үйлчилгээ авах
  • Валютын арилжаа хийх
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют төгрөг ам.  доллар евро юань иен рубль вон фунт стерлинг сингапур доллар хонконг доллар
Зарласан хүү /жилийн/ 3.0%* 1.2%* 1.2%* 1.2%* 1.2%*
Данс нээх шимтгэл Үнэгүй
Данс хөтөлсний шимтгэл Хураамжгүй
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 1,000 төгрөг 1 ам. доллар 1 евро 5 юань 200 иен 50 рубль 1,000 вон 1 фунт стерлинг 1 сингапур доллар 3 хонконг доллар
Тодорхойлолт:

–          Иргэдийн өдөр тутмын бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэхэд зориулагдсан данс.

Тайлбар:

–          *-нь тухайн бүтээгдэхүүний хүүгийн дээд хязгаарыг илэрхийлнэ.

Бүрдүүлэх материал | Монгол Улсын иргэн бол:
  1. Иргэний үнэмлэх;
  2. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;
Бүрдүүлэх материал | Гадаадын иргэн бол:
  1. Гадаад паспорт;
  2. Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх;
  3. Харилцагч иргэн та өөрийн биеэр банканд ирж, данс нээх, банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авах боломжгүй тохиолдолд итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөлөгчөөр дамжуулан уг үйлчилгээг авах боломжтой байдаг. Төлөөлөгч (харилцагчаас эрх олгосон этгээд) нь итгэмжлэлээр олгосон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд төлөөлүүлэгчийн нэрийн өмнөөс хууль ёсны үйлдэл хийх эрхтэй.
Бүрдүүлэх материалыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.
Итгэмжлэлийн загварыг ЭНД ДАРЖ  татаж авна уу.