Гадаад баталгаа

Банкны баталгаа бол олон улсын бизнест таныг төлбөрийн болон гүйцэтгэлийн эрсдэлээс найдвартай хамгаалах хэрэгсэл бөгөөд батлан даагч болох банк болон баталгаа хүлээн авагчийн хооронд харилцааг зохицуулсан банкны үйлчилгээ юм.

Мэдээлэл шинэчилж байна.

Мэдээлэл шинэчилж байна.