Орон сууцны зээл

Та орон сууц худалдан авахаар төлөвлөж байна уу?
Үүний тулд танд санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй байна уу?
Тээвэр хөгжлийн банк танд хамгийн тааламжтай нөхцөл бүхий  урт хугацаат орон сууцны зээлийг санал болгож байна.

Орон сууц худалдан авахад хэрэгцээтэй байгаа санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан орон сууц худалдан авах зээлийг санал болгож байна.

Орон сууц худалдан авах зээлийн нөхцөл:

Орон сууцны зээл Нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ 350,000,000 төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр 20%
Орон сууц нэмж барьцаалсан тохиолдолд зээлийн урьдчилгаа төлбөр 0%
Зээлийн хүү /сар/ Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү сарын 1.4%,
Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн :
20.0%-29.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.3%,
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.25%,
40.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол сарын хүү 1.2%
Зээлийн хугацаа 360 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү  Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү 
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж  10,000 төгрөг

  • Орон сууцны засварын зээлийг төгрөгөөр олгоно.
  • Орон сууцныхаа нөхцлийг сайжруулах, засвар үйлчилгээ хийх зээл хүсч байгаа тохиолдолд барилга, засварын ажлын нийт төсөвт өртгийн 25-аас доошгүй хувийг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ.
  • Орон сууцны засварын зээлийн гэрээгээр сунгасан хугацааг сунгахгүй.
Хэмжээ 1 - 15 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү Сарын 1.8%
Жилийн 21.6%
Хугацаа 1 – 3 жил хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 0.5% (50,000 төгрөг -300,000 төгрөг)

Амины сууц, хашаа байшин барих болон баригдаж дуусаагүй барилгыг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдоно.

Зээлийн нөхцлүүд: Амины сууц, хашаа байшин барих

Амины сууц худалдан авах зээл Нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ 500,000,000 төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Зээлийн хүү /сар/ Амины сууцны нийт үнийн дүнгийн :
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.9%,
40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.8%,
50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол сарын хүү 1.7%
Зээлийн хугацаа 180 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү 
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж  10,000 төгрөг