Орон сууцны зээл

Та орон сууц худалдан авахаар төлөвлөж байна уу?
Үүний тулд танд санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй байна уу?
Тээвэр хөгжлийн банк танд хамгийн тааламжтай нөхцөл бүхий  урт хугацаат орон сууцны зээлийг санал болгож байна.

Оронсууцхудалданавахадхэрэгцээтэйбайгаасанхүүгийнхэрэгцээгхангахадзориуланорон сууцхудалданавахзээлийгсаналболгожбайна.

Орон сууц худалдан авах зээлийн нөхцөл:

Зээлийн нөхцөлүүд:

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн урьдчилгаа

Зээлийн хүү /жилээр/

Зээлийн хугацаа

 MNT

Худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 70 хувиас хэтрэхгүй буюу Улаанбаатарт байрлалтай боло 100.000.000 хүртэл төгрөг, Орон нутгийн аймгийн төвд байрлалтай бол 50.000.000 хүртэл төгрөг, суманд байрлалтай бол 5.000.000 хүртэл төгрөг

30%

24.0%

120 сар 
хүртэл 

31%-иас дээш

22.80%

30%

26.40%

121-180 сар 
хүртэл 

31%-иас дээш

25.20

USD

Худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 70 хувиас хэтрэхгүй буюу Улаанбаатарт байрлалтай боло 100.000 хүртэл ам.доллар, Орон нутгийн аймгийн төвд байрлалтай бол 50 хүртэл сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар

30%

19.20%

120 сар 
хүртэл 

31%-иас дээш

18.0%

Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 15,000 төгрөг

  • Орон сууцны засварын зээлийг төгрөгөөр олгоно.
  • Орон сууцныхаа нөхцлийг сайжруулах, засвар үйлчилгээ хийх зээл хүсч байгаа тохиолдолд барилга, засварын ажлын нийт төсөвт өртгийн 25-аас доошгүй хувийг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ.
  • Орон сууцны засварын зээлийн гэрээгээр сунгасан хугацааг сунгахгүй.
Хэмжээ 1 - 15 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү Сарын 1.8%
Жилийн 21.6%
Хугацаа 1 – 3 жил хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 0.5% (50,000 төгрөг -300,000 төгрөг)

Амины сууц, хашаа байшин барих болон баригдаж дуусаагүй барилгыг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдоно.

Зээлийн нөхцлүүд: Амины сууц, хашаа байшин барих

Зээлийн хэмжээ: 

Төрөл Улаанбаатар хот Аймгийн төв Томоохон суурин Сумын төв
Амины сууц 200 сая хүртэл төгрөг 100 сая хүртэл төгрөг 50 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг
Хашаа байшин 50 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг 20 сая хүртэл төгрөг

Зээлийн хугацаа: 84 хүртэл сар

Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хүү*/сараар/
20-40% 1.8%
40%-иас дээш 1.7%

Хураамж шимтгэл: 
Зээлийн өргөдлийн хураамж: 15.000 төгрөг; 
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая дээд хэмжээ төгрөг.