Зээл

Та орон сууц худалдан авахаар төлөвлөж байна уу?
Үүний тулд танд санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй байна уу?
Тээвэр хөгжлийн банк танд хамгийн тааламжтай нөхцөл бүхий  урт хугацаат орон сууцны зээлийг санал болгож байна.

Оронсууцхудалданавахадхэрэгцээтэйбайгаасанхүүгийнхэрэгцээгхангахадзориуланорон сууцхудалданавахзээлийгсаналболгожбайна.

Орон сууц худалдан авах зээлийн нөхцөл:

Зээлийн нөхцөлүүд:

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн урьдчилгаа

Зээлийн хүү /жилээр/

Зээлийн хугацаа

 MNT

Худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 70 хувиас хэтрэхгүй буюу Улаанбаатарт байрлалтай боло 100.000.000 хүртэл төгрөг, Орон нутгийн аймгийн төвд байрлалтай бол 50.000.000 хүртэл төгрөг, суманд байрлалтай бол 5.000.000 хүртэл төгрөг

30%

24.0%

120 сар 
хүртэл 

31%-иас дээш

22.80%

30%

26.40%

121-180 сар 
хүртэл 

31%-иас дээш

25.20

USD

Худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 70 хувиас хэтрэхгүй буюу Улаанбаатарт байрлалтай боло 100.000 хүртэл ам.доллар, Орон нутгийн аймгийн төвд байрлалтай бол 50 хүртэл сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар

30%

19.20%

120 сар 
хүртэл 

31%-иас дээш

18.0%

Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 15,000 төгрөг

 • Орон сууцны засварын зээлийг төгрөгөөр олгоно.
 • Орон сууцныхаа нөхцлийг сайжруулах, засвар үйлчилгээ хийх зээл хүсч байгаа тохиолдолд барилга, засварын ажлын нийт төсөвт өртгийн 25-аас доошгүй хувийг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ.
 • Орон сууцны засварын зээлийн гэрээгээр сунгасан хугацааг сунгахгүй.
Хэмжээ 1 - 15 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү Сарын 1.8%
Жилийн 21.6%
Хугацаа 1 – 3 жил хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 0.5% (50,000 төгрөг -300,000 төгрөг)

Амины сууц, хашаа байшин барих болон баригдаж дуусаагүй барилгыг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдоно.

Зээлийн нөхцлүүд: Амины сууц, хашаа байшин барих

Зээлийн хэмжээ: 

Төрөл Улаанбаатар хот Аймгийн төв Томоохон суурин Сумын төв
Амины сууц 200 сая хүртэл төгрөг 100 сая хүртэл төгрөг 50 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг
Хашаа байшин 50 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг 20 сая хүртэл төгрөг

Зээлийн хугацаа: 84 хүртэл сар

Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хүү*/сараар/
20-40% 1.8%
40%-иас дээш 1.7%

Хураамж шимтгэл: 
Зээлийн өргөдлийн хураамж: 15.000 төгрөг; 
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая дээд хэмжээ төгрөг. 

Харилцагчийн өрхийн хэрэгцээнд зориулан дараах хэрэглээний зээлийг олгож байна.

ТХБанкны болон хувийн хэвшлийн байгууллагын ажиллагсдад зориулсан, зээлийн төлбөрөө ирээдүйн цалин, түүнтэй адилтгах нөхөн олговрын орлогоороо эргүүлэн төлөх нөхцөл бүхий зээл юм.

Валют

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

Өргөдлийн хураамж

Шимтгэл

Жилийн хүү

Анх авахад 24.0%-20.4%, нэмэлт зээл авахад өмнөх хүүг 0.1 пунктээр өсгөнө

MNT

Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%

Анх авахад 2000 төгрөг, нэмэлт зээл авахад 2000 төгрөг

Олгосон зээлийн 1%

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

Зээлийн хэмжээ

Орон нутагт: Хамтран зээлдэгчгүй бол цэвэр цалингийн 60%-ийг, хамтран зээлдэгчтэй бол цэвэр цалингийн 80%-ийг 24 сарын нийлбэр хэмжээнээс хэтрэхгүй,
УБ: Хамтран зээлдэгчгүй бол цэвэр цалингийн 50%-ийг, хамтран зээлдэгчтэй бол цэвэр цалингийн 60%-ийг 24 сарын нийлбэр хэмжээнээс хэтрэхгүй. 

Тавигдах шаардлага

 • Банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагын ажилтан байх
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан үндсэн ажилтан байх
 • Нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгэгдсэн байх
 • Аливаа хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл болон зээлийн муу түүхгүй байх

ТХБанкинд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна. Та хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан ТХБанкны аль ч салбар, тооцооны төвөөс зээл авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хүү

Зээлийн хугацаа

Төгрөг

Ам.доллар

Евро, Юань

Нийт хадгаламжийн 90% хүртэл, Хадгаламжийн сертификат барьцаалсан тохиолдолд 80% хүртэл

хадгаламжийн сарын хүү + 0.6%

хадгаламжийн сарын хүү + 0.4%

Хүүхдийн хадгаламж, Орон сууцны хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар

Нэмэлт зээл авахад өргөдлийн хураамж: 1,000 төг/ 1 ам.дол

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесдээ хөрөнгө оруулалт хийж, үйл ажиллагаа, цар хүрээ, үйлчилгээгээ өргөжүүлэхэд зориулсан зээл юм.

Та өмнө нь аль ч банкнаас зээл авсан байж болно. Харин дараагийн зээлээ манай банкнаас авсан тохиолдолд өмнөх бусад зээлээ манайхаас авсан зээлдэгчийн нэгэн адилаар таны хүү буурах болно. Жижиг зээлийн олгох хугацаа болон хэмжээ нь зээлдэгчийн зээлийн бодит хэрэгцээ, санхүү, төлбөрийн чадвар, үйл ажиллагаа эрхэлсэн туршлага, төлөх эх үүсвэр, эрсдлийг харгалзан үзэж, судалсны үндсэн дээр тогтооно.

Зээлийн нөхцөл

Хэмжээ 350,000,000 төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү (сарын) 2.1% - 1.7% (төгрөг)
Хугацаа 48 сар хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 0.5% (10,000 төгрөг - 200,000 төгрөг хүртэл)

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Зээлийн өргөдөл; (Банкны салбараас эсвэл энд дарж татаж авна уу)
 • Нийлүүлэгч байгууллагын төлбөрийн нэхэмжлэх;
 • Худалдан авах гэж буй автомашины тeхник үзүүлэлтүүд;
 • Ажлын газрын тодорхойлолт;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Жолооны үнэмлэхний хуулбар;
 • Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт;
 • Хэрэв өөрийн хөрөнгийг барьцаалах бол: Зээлийн барьцаанд тавихаар санал болгосон хөрөнгийн өмчлөх эрхийн болон бусад баримт бичиг, зөвшөөрөл, лавлагаа
 • Зээлдэгчийн орлогыг нотлох баримтууд;
 • Хэрэв шаардлагатай бол банкнаас хүссэн нэмэлт баримт матeриалыг гаргаж өгөх

1. Сургалтын төлбөрийн зээлийн нөхцөл (Сургуулийн батлан даалттай): 

Зээлийн нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн хэмжээ: 1 жилийн сургалтын төлбөрийн 70%(сургуулийн тодорхойлолтын дагуу 100%)-иас хэтрэхгүй буюу 10.0 сая төгрөг 
Зээлийн сарын хүү*: 1.5% /жилийн 18%/ 
Зээлийн хугацаа:  12 хүртэл сар
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:  Олгосон зээлийн 1.0% буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг

Тавигдах шаардлага:

 • Суралцагчийн сургалтын төлбөрийг төлөх зориулалттай байх,
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэн байх,
 • Хамтран үүрэг гүйцэтгэгч шаардахгүй байж болно,
 • Урьдчилгаа төлбөрийг Банкин дахь дансандаа байршуулсан, эсвэл сургуульд Банкаар дамжуулан төлсөн байх,
 • Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэхийг авсан байх, /Зээлийг бэлнээр олгохгүй/
 • Суралцагч нь тухайн сургуульд сүүлийн 1-с доошгүй жилийн хугацаанд суралцаж, тухайн ангиа амжилттай төгссөн, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэл тооцоогүй байх.

 Бүрдүүлэх материал

 • Цахим үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг;
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэх/ төрсний гэрчилгээ;
 • Суралцагчийн сурлагын дэвтэр, үнэмлэх;
 • Зээлийн зориулалтыг тодорхойлох тухайн сургуулийн санхүүгийн тамга тэмдэг бүхий сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэл;
 • Тухайн сургуульд суралцдаг, цаашид үргэлжлүүлэн сурах эсэх, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэлтэй эсэх, батлан даалтад хамруулах эсэхийг тодорхойлсон сургуулийн тодорхойлолт. 

2. Сургалтын төлбөрийн зээлийн нөхцөл (Сургуулийн батлан даалтгүй):

Зээлийн нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн хэмжээ: 1 жилийн сургалтын төлбөрийн 70%-иас хэтрэхгүй буюу 10.0 сая төгрөг
Зээлийн сарын хүү*: 1.7% /жилийн 20.4%/ 
Зээлийн хугацаа:  12 хүртэл сар
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:  Олгосон зээлийн 1.0% буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг

Тавигдах шаардлага:

 • Суралцагчийн сургалтын төлбөрийг төлөх зориулалттай байх;
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэн байх;
 • Урьдчилгаа төлбөрийг Банкин дахь дансандаа байршуулсан, эсвэл сургуульд Банкаар дамжуулан төлсөн байх;
 • Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэхийг авсан байх, /Зээлийг бэлнээр олгохгүй/;
 • Суралцагч нь тухайн сургуульд сүүлийн 1-с доошгүй жилийн хугацаанд суралцаж, тухайн ангиа амжилттай төгссөн, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэл тооцоогүй байх;
 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх;
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа; 
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх.

 Бүрдүүлэх материал

 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэх/ төрсний гэрчилгээ; 
 • Суралцагчийн сурлагын дэвтэр, үнэмлэх;
 • Зээлийн зориулалтыг тодорхойлох тухайн сургуулийн санхүүгийн тамга тэмдэг бүхий сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэл;
 • Тухайн сургуульд суралцдаг, цаашид үргэлжлүүлэн сурах эсэх, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэлтэй эсэх, батлан даалтад хамруулах эсэхийг тодорхойлсон сургуулийн тодорхойлолт;
 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг;
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/;
 • Цалингийн орлоготой бол: Цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэл дансны хуулга;
 • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт;
 • Бусад орлогыг тодорхойлох баримтБарьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд;
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга/төлбөр төлсөн баримт.

* Зээлийн бодит өртөг /сараар/ : 1.70% -1.90% 

Таны бизнесийг бид дэмжин ажиллана

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор суурь эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зорилгоор техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Зээлийн нөхцөл


Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хүү /жилээр/

Зээлийн хугацаа /сараар/

MNT

Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно. Нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 40%-с багагүй хэмжээг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ.

30.0%-27.6%

60 хүртэл сар

USD

20.4%-16.8%

36 хүртэл сар

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага
Зээл хүсэх өргөдөл – 15000 төгрөг /15 ам.доллар  
Зээл олголтын шимтгэл – Батлагдсан дүнгийн 1% буюу 1 500 000 төгрөг /1 500 ам.доллар/-аас хэтрэхгүй.

·  Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай

·  Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх

·  Бизнесийн зээлийн шугамын дээд хэмжээ нь зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн 80%-аас хэтрэхгүй байх

·  Бизнес нь тогтмол татан авалт хийх шаардлагатай байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт

·  Зээл хүссэн албан хүсэлт

·  Компанийн гэрчилгээний хуулбар

·  Компанийн дүрмийн хуулбар

·  Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт

·  Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт

·  Татварын албаны тодорхойлолт

·  Компанийн санхүүгийн тайлан

·  Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд /эх хувь/

·  Зээл авах болон хөрөнгө барьцаалах тухай ТУЗ /ХНХ/-ийн тогтоол

·  Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт

·  Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд

Бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зорилгоор хийгдэх эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтэд зориулагдана.

Зээлийн нөхцөл:

Төгрөг Ам.доллар Юань
Зээлийн хэмжээ: Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно.
Зээлийн хүү* /сараар/: 1.9%-1.7%

1.7%-1.1%

Улаанбаатар хотод: 1.2% Орон нутагт: 2.1%
Зээлийн хугацаа: 36 хүртэл сар 36 хүртэл сар 18 хүртэл сар
Өргөдлийн хураамж:  5000 төгрөг 5 ам.доллар 40 юань
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая төгрөг 0.5% буюу 1500 ам.доллар 0.5% буюу 7500 юань

 Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтай аж ахуйн нэгж байх;
 • Сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх;
 • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх;
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх;
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх;
 • Бусад.

Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/;
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны 1 хувь цээж зураг;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл;
 • Орлого, зарлагыг баталгаажуулах баримт материал;
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд;
 • Зээлийн түүхийг баталгаажуулсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд;
 • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт;
 • Бусад.

Аж ахуй нэгж, байгууллагын хувьд нэмэлт бүрдүүлэх материал:

 • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл;
 • Аудит, Татварын албаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан. 

* Зээлийн бодит өртөг /сараар/ : 2.56% -2.05% (USD 1.72% -1.02%)

Худалдаа, үйлчилгээ болон бусад бизнесийн зориулалтаар барьж ашиглалтанд оруулсан барилгыг худалдан авах, засварлах, шинээр барихад нь зориулсан зээл.

ДАВУУ ТАЛ

 • Монголд анх удаа олгогдож буй зээлийн төрөл
 • Хамгийн боломжит хүү
 • Хамгийн урт хугацаатай
 • Хамгийн их зээлийн хэмжээ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

Хэмжээ

Худалдан авч буй үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний 70% хүртэл

Зээлийн сарын хүү (төгрөг)

1.7-1.8%

Хугацаа

84 сар хүртэл

Шимтгэл

0.1%

Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа

Зээлийн зориулалтаас хамаарч үндсэн зээлийн төлбөрөөс 1-12 сар хүртэл хугацаагаар чөлөөлөгдөх боломжтой;

Барьцаа хөрөнгө

Зээлээр худалдан авах, барих, засварлах, барилга барих талбай буюу газар, барилгын хэсэг талбай нь зээлийн барьцаа болно

Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ гараагүй тохиолдолд бусад үл хөдлөх хөрөнгө түр барьцаалж болно

Даатгал

Зээлийн санхүүжилтээр худалдан авсан, барьсан барилга, барилгын талбайг эд хөрөнгийн даатгалд даатгуулна

Төслийн зээлийн зориулалт:

“Тогтвортой амжиргаа төсөл”-ийн хүрээнд Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн Сантай хамтран хөдөө орон нутгийн алсдагдсан сум суурин газрын иргэдэд санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор орон нутгийн бага болон дунд орлоготой өрх иргэд, жижиг бизнес эрхлэгчдэд бичил санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлнэ.

Төсөл хэрэгжиж буй газар: 
Дорнод, Сүхбаатар, Архангай, Төв, Увс, Дархан-Уул, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Дундговь, Завхан, Сэлэнгэ, Ховд, Хэнтий, Баянхонгор, Булган, Өмнөговь, Баян-Өлгий, Дорноговь, Хөвсгөл аймаг

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ: 15,000,000 төгрөг
Зээлийн хүү: 30% - 20.4% /сарын 2.5%- 1.7%/
Зээлийн хугацаа: 24 хүртэл сар