Харилцах данс

Бид 16 төрлийн гадаад валютын харилцах дансыг ямар нэгэн шимтгэл хураамжгүйгээр нээж  үйлчилж байна.

  • Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ хийх
  • Дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулан авах
  • Хувийн орлого, зарлагын гүйлгээг хянах
  • Дэвтэр, карт хадгалж, авч явах шаардлагагүй данс эзэмших

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн   Гадаадын иргэн
  • Харилцах данс нээлгэх хүсэлт;
  • Иргэний үнэмлэх.
  • Харилцах данс нээлгэх хүсэлт;
  • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

 ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

ТӨГРӨГ / MNT

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

5,000 төгрөг

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн)

3%

Дансны үлдэгдэл 10 сая төгрөг болон түүнээс дээш үед тооцно.

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

шимтгэлгүй

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

шимтгэлгүй

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөг

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөг

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

Шимтгэлгүй

Харилцах дансанд задгай дэвсгэрт тушаахад авах шимтгэл

Нийт дэвсгэртийн тоо, ширхэг

Дэвсгэртийн дүн

Авах шимтгэл

3000 ш-ээс дээш

1000₮, 500₮, 100₮, 50₮, 20₮, 10₮

Нийт дүнгийн 5%

АНУ-ын ДОЛЛАР / USD

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

5 ам.доллар

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн)

1%

10,000 ам.доллар болон түүнээс дээш үлдэгдэлтэй үед хүү тооцно.

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.2 %

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

шимтгэлгүй

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх 0.5 ам.доллар

Евро  / EUR

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

5 евро

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн)

1%

10,000 евро болон түүнээс дээш үлдэгдэлтэй үед тооцно.

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.3%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

шимтгэлгүй

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх евро

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх евро

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх евро

Английн фунт стерлинг / GBP


Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

5 фунт стерлинг

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн)

хүү тооцохгүй

10,000 фунт стерлинг болон түүнээс дээш үлдэгдэлтэй үед тооцно.

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.3%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

шимтгэлгүй

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх фунт стерлинг

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх фунт стерлинг

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх фунт стерлинг

Оросын рубль / RUB

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх франк

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх франк

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх франк

Солонгос вон / KRW

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

 

Дансны доод үлдэгдэл

5,000 вон

 

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн)

хүү тооцохгүй

 

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.3%

 

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

1.5%

 

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх вон

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх вон

 

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх вон

 

БНХАУ-ын юань / CNY

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

20 юань

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн)

0.3%

100,000 юань болон түүнээс дээш үлдэгдэлтэй үед тооцно.

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.12%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

шимтгэлгүй

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх юань

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх юань

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх юань

Японы иен / JPY

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

500 иен

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн)

хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.3%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

шимтгэлгүй

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх иен

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх иен

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх иен

Канадын доллар / CAD

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

 

Дансны доод үлдэгдэл

үлдэгдэлгүй

 

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

хүү тооцохгүй

 

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

 

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

 

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх канад доллар

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх  канад доллар

 

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх канад доллар

 

Австралийн доллар / AUD

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх австрали доллар

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх  австрали доллар

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх австрали доллар

Шинэ Зеланд доллар / NZD

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх шинэ зеланд доллар

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх  шинэ зеланд  доллар

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх шинэ зеланд доллар

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх  Сингапур доллар 

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх  Сингапур доллар 

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Сингапур доллар

Швед крон  / SEK

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Швед крон

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх  Швед крон

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Швед крон

Туркийн Лира / TRY

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

4.0%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

1.0%

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Туркийн Лира

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөгтэй тэнцэх  Туркийн Лира

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Туркийн Лира