Та хадгаламжаа тодорхой хугацаанд өндөр хүүтэй байршуулж, сар бүр хадгаламжийн хүүгээ урьдчилан авахыг хүсвэл УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ ХАДГАЛАМЖ нээлгэхийг санал болгож байна.

ДАВУУ ТАЛ:

  • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
  • Сар бүр тогтмол хүүгийн орлогоо урьдчилан авах;
  • Хадгаламжийн гэрээнд заасан хүүг хугацаа дуустал хэвээр мөрдөх;
  • Таны мөнгөн хөрөнгөтэй холбоотой нууцыг банк чандлан хадгална.

Та хугацааны турш дансандаа орлого, зарлагын гүйлгээ хийх болон хугацааны дундуур цуцлах боломжгүйг анхаарна уу.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн:

  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
  • Иргэний үнэмлэх. 

Гадаадын иргэн:

  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
  • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

мэдээлэл шинэчлэгдэж байна