Барьцаат хэрэглээний зээл

 
БАРЬЦААТ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ Орон сууц, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө Амины сууц, хашаа байшин барьцаалсан зээл Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл
барьцаалсан зээл
Зээлийн дээд хэмжээ 40,000,000 төгрөг 20,000,000 төгрөг 10,000,000 төгрөг
Зээлийн хүү /сар/ 0.023
Зээлийн хугацаа 24 хүртэл сар 12 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү 
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн  үлдэгдлийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,000,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй.
Өргөдлийн хураамж  10,000 төгрөг